Mas, retorna’ns la paga!

(I les condicions laborals i les ràtios i beques i el suport personal i tècnic…) dilluns…

Permisos i Llicències IMEB

Doc de Permios, Llicències, Reduccions de Jornades del personal de l’IMEB 

Resum reunió Bressol Indignades amb Raimundo Viejo 27.10.15

Hem assistit 11 persones, 4 famílies i 8 educadores i educadors d’escola bressol, entre ells delegats…

Conveni Ajuntament 2009-2011 prorrogat fins 2016

Conveni condicons laborals empleats de l’Ajuntament de Barcelona Annex de l’IMEBAnnex del CEB

Assemblea Bressol Indignades

Resum de CGT de l’Assemblea de Bresol Indignades 29.9.15 Link a Bressols Indignades

Nou decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària

doc decret secudària a destacar…

Resum de la reunió de CGT amb Tinent d’Alcalde Gerardo Piarelo

El passat 21 de Juliol la CGT ajuntament  va tenir una reunió amb el primer tinent…

MANIFEST UNITARI ACCIONS DE 20.5.15

MANIFEST UNITARI Recordarem sempre que el company Abel Martínez Oliva va morir fent un acte educatiu.…

Vaga de Bressol a Alemania

La CGT dona suport a la vaga de Bressol a Alemania

S’obren les llistes per a fer substitucions i interinatges (fins el 20.5.15)

Convocatòria de procés selectiu mitjançant concurs públic per formar part de les llistes d’aspirants per cobrir places…