Formularis i models per sol·licituds i tràmits

Al Portal de Centre teniu accés a un Catàleg de formularis i a totes les Sol·licituds…

Taules retributives del personal docent 2019

taules-retributives-2019_3_.pdfTaules retributives persona docent no universitari 2019. Bases. Complements càrrecs. Trienis. Estadis.

Setmana de lluita a l’educació pública [del 4 al 10 de febrer]

Propera Assemblea de treballadores de l’educació pública de les comarques de Barcelona: divendres 1 de febrer…

Reconeixement dels estadis docents

esquerda_estadis_2019.pdf Com i quan s’assoleixen? Què cal justificar? Són correctes a la nòmina? ASPECTES GENERALS QUE…

[Fins el 3 de novembre] reconeixement del 4rt i 5è estadi del professorat interí

El reconeixement del quart i cinquè estadi de promoció docent del professorat funcionari en pràctiques, interí…

Modificació procediment de promoció docent per estadis (comissió de valoració)

L’apartat 4 de l’annex de l’Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, estableix l’aplicació al professorat dels…

Modificació del termini de presentació de les sol·licituts d’avaluació (procediment de promoció docent per estadis)

“El termini de presentació de les sol·licituds d’avaluació per a ambdues opcions és el comprès entre…

Informació i sol·licitut d’estadis

L’Acord GOV/29/2012, de 27 de març, d’aplicació de mesures excepcionals en matèria de personal docent no…

Estadis 2015 – Esquerda

Estadis de promoció docent

– ACORD GOV/29/2012, de 27 de març, d’aplicació de mesures excepcionals en matèria de personal docent…

Modificació criteris de reconeixement estadis, hores de coordinació…

Proposta definitiva de revisió del sistema de reconeixement dels estadis docents

Proposta de revisió de l’actual sistema de reconeixement d’estadis docents

Reconeixement de sexennis (estadis)- 2009