[Concurs de trasllats] Adjudicació provisional

Cos de mestres

Presentació de reclamacions i desistiments del 8 al 21 de març.

Resolució definitiva segona quinzena de maig de 2023.

Cossos d’ensenyaments secundaris

Presentació de reclamacions i desistiments del 27 de febrer al 10 de març de 2023.

Resolució definitiva prevista pel 4 de maig de 2023.


 Avís en relació al barem

En el barem fet públic amb la resolució provisional hi ha reflectida la puntuació afegida o modificada d’ofici corresponent als apartats 1.2.1, 1.2.2 i 1.2.3 (antiguitat en el cos) com a personal interí i funcionari en pràctiques en centres públics del Departament d’Educació.

Informació del Departament:

Informació del MEC:

Cuerpo de Maestros

Listados alfabéticos generales, por apellidos (Publicado en la web el día 7 de marzo de 2023)

 1. Listado participantes: Apellidos A-B 
 2. Listado participantes: Apellidos C-D 
 3. Listado participantes: Apellidos E-G
 4. Listado participantes: Apellidos H-K
 5. Listado participantes: Apellidos L-M 
 6. Listado participantes: Apellidos N-P 
 7. Listado participantes: Apellidos Q-R
 8. Listado participantes: Apellidos S-Z

Cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas y Escuelas Oficiales de Idiomas

Listado alfabético general, por apellido (publicado en la web el 24 de febrero de 2023)

 1. Listado participantes: apellidos A-E 
 2. Listado participantes: apellidos F-L 
 3. Listado participantes: apellidos M-Q 
 4. Listado participantes: apellidos R-Z 

Inspección Educativa

Listado alfabético general, por apellido (publicado en la web el 24 de febrero de 2023)

Listado de participantes: apellidos A-Z 


Presentació de reclamació i desistiment

Cossos d’ensenyaments secundaris i de la Inspecció d’Educació: del 27 de febrer al 10 de març de 2023

Cos de mestres: del 8 al 21 de març de 2023

Efectes de les adjudicacions: 1 de setembre de 2023.

Reclamacions

Per presentar reclamació, cal complir el Model de reclamació i adjuntar-lo accedint a l’aplicació Presentació de reclamació i/o desistiment.

Per poder gestionar la reclamació és imprescindible desar el model de reclamació amb un nom que identifiqui la persona participant al concurs (nom, cognoms i DNI) per poder-ho adjuntar posteriorment, quan s’accedeixi a l’aplicació.

Cal tenir les finestres emergents desbloquejades per al bon funcionament de l’aplicació.

Cal recordar que no es pot reclamar la revisió del barem de mèrits establert si prèviament i expressament no s’han al·legat en termini de sol·licitud de participació. En aquest cas, si no hi ha una al·legació prèvia, no es tindrà en consideració la reclamació.

Si la reclamació fa referència a mèrits al·legats que no s’han valorat i no consten al registre de personal, és imprescindible adjuntar la documentació acreditativa escanejada en format pdf, juntament amb la reclamació.

En accedir a l’aplicació de reclamacions, tindreu accés a la còpia del resguard de la vostra sol·licitud de participació per poder-la consultar, si escau, per fer la reclamació.

Totes les reclamacions presentades fora dels terminis indicats seran denegades per extemporànies.

Desistiments

Tal com preveuen les convocatòries del concurs general de trasllats del personal docent, amb la publicació de la resolució provisional, els i les concursant poden presentar desistiments per participar en alguna de les fases o a la totalitat del concurs de trasllats, sempre que la seva participació en la fase o les fases del desistiment siguin voluntàries (per tant, en queden excloses les persones que hi participen obligatòriament per obtenir una destinació definitiva).

Per poder presentar el desistiment a la participació, cal emplenar la Sol·licitud de desistiment i gestionar-la com una reclamació.


Com sempre, en conèixer les vacants al final del procés de sol·licitud, el professorat participa “a cegues”. Les vacants es publiquen després de les adjudicacions provisionals. 

Com que només s’ofereixen llocs de treball ordinaris, hi ha una retallada important del total de vacants que haurien de sortir d’una banda, a la vegada que es fa una reserva de llocs de treball específics estructurals per a la configuració d’una part de la plantilla a discreció de les direccions. 

L’aplicació de la LEC permet reservar una part de les vacants perquè les direccions puguin triar professorat segons el “perfil” o determinar llocs de treball singulars, fomentant la privatització i la jerarquització dels centres públics.  

Des de CGT reclamem l’oferta en el concurs de trasllats de totes les vacants de manera transparent i que no s’aprofiti la convocatòria per ocultar més retallades a l’ensenyament públic!