Contextualització sobre la negociació de la categoria Bressol. 8 juliol 2022

Hola, companyes,
som conscients que fa molts dies que no rebeu notícies nostres. Com sabreu aquest darrer mes ha estat un mes molt complex a causa de la negociació de la categoria de les educadores d’escola bressol, com per a l’anàlisi de les xifres sobre els processos d’estabilització. Com que són uns temes que encara estan oberts i que reunió rere reunió han anat variant vam valorar no atabalar-vos amb informacions incertes que podien contribuir a generar neguits, desconcerts, dubtes i pors innecessàries.

Per tal de donar-vos resposta a les persones que al llarg d’aquestes setmanes us heu interessat per saber com estava anant el tema i quin era el nostre posicionament ens disposem a escriure les següents línies; ja us avancem, però que no trobareu cap informació concreta ni reveladora, simplement volem contextualitzar en quin punt ens trobem i com van les “negociacions” amb l’administració.

En les darreres reunions sobre la categoria de les educadores d’escola bressol l’administració ha estat molt clara; la seva proposta i aposta és que tot el col·lectiu passi a ser categoria B.

Potser, de primeres, pot semblar per a moltes la millor opció per evitar desigualtats i dobles categories dintre d’una feina amb les mateixes tasques. Com a CGT defensem aquest argument, però a la vegada no podem perdre de vista que aquesta opció comporta un risc important que com a sindicat no podem obviar; la pèrdua de l’A2 implicaria la pèrdua de les condicions que com a col·lectiu tenim des de fa tants anys, no tenir-la serà suficient per no poder lluitar per mantenir les condicions que a la llarga, si o si, aniran empitjorant. Per altra banda, si una part del col·lectiu continua sent A2, tindrem un exemple palpable de per vida sobre la situació econòmica a la qual haurien d’equiparar-se totes les educadores (malgrat que per llei ara hagin de baixar la categoria a una part del col·lectiu, totes continuarem fent la mateixa feina i, per tant, les condicions econòmiques han de ser equivalents a la feina que fem, hem fet, i continuarem fent).

L’administració també ha posat damunt la taula una altra opció; la convivència d’ambdues categories (A2 i B) amb una diferenciació de tasques i sou. Des de la CGT CEB-IMEB hem rebutjat des de sempre aquesta opció; per justícia, igualtat, democràcia, ètica i per legalitat ( totes les educadores d’escola bressol fem la mateixa feina i, per tant -tinguem la categoria que tinguem-, hauríem d’estar equiparades en les mateixes condicions laborals). A continuació podeu veure les dues lleis que sostenten la defensa que fem en aquest sentit:

→ Llei 2/2006 article 92. A l’IMEB les persones que fan de direcció són les que tenen una tasca diferenciada, no ens diu que totes les mestres (A2) hagin d’elaborar i fer el seguiment de la proposta pedagògica, per tant, no hi ha diferenciació de tasques entre titulacions.

Artículo 92 Profesorado de educación infantil
1. La atención educativa directa a los niños del primer ciclo de educación infantil correrá a cargo de profesionales que posean el título de Maestro con la especialización en educación infantil o el título de Grado equivalente y, en su caso, de otro personal con la debida titulación para la atención a las niñas y niños de esta edad. En todo caso, la elaboración y seguimiento de la propuesta pedagógica a la que hace referencia el apartado 2 del artículo 14, estarán bajo la responsabilidad de un profesional con el título de Maestro de educación infantil o título de Grado equivalente.

→ Decret 282/2006. Estableix que diferents titulacions faran les mateixes tasques:

Article 11 Nombre i qualificació dels professionals.
Els professionals que imparteixen el primer cicle de l’educació infantil han d’estar en possessió del títol de mestre especialista en educació infantil o del títol de grau equivalent, o del de tècnic superior en educació infantil, o de qualsevol altre títol declarat equivalent, acadèmicament i professional, a algun dels anteriors. (…) Per cada tres grups, o fracció, almenys un dels professionals ha de tenir el títol de mestre amb l’especialitat en educació infantil o el de grau equivalent. L’atenció educativa als infants ha d’anar a càrrec, en tot moment, del personal qualificat a què es fa esment en aquest apartat. Cada grup estable d’alumnes ha de tenir un professional dels previstos en aquest article que fa les tasques d’educador-tutor i és el referent, fins i tot per a la relació amb les famílies.

En la darrera mesa un sindicat va fer la proposta de fer un referèndum des de la unitat sindical i nosaltres ens hi vàrem unir sense pensar-ho, realment en molts moments ens sentim en un carreró sense sortida, i a causa de la negativa de l’administració a les nostres propostes i al desconcert de tot plegat, com molt sabeu ja feia temps que ens plantejàvem fer una consulta entre tota la plantilla.

Aquests últims dies hem estat treballant la proposta del referèndum en majoria sindical. En un inici ens va semblar una idea estupenda, però a mesura que ho vam anar fent feina se’ns
van anar generant dubtes i conflictes; com podíem fer-vos votar unes propostes amb les quals no estàvem d’acord perquè veiem que acabaran sent perjudicials per a les treballadores?
NO podem fer-vos votar el que l’administració ens proposa: categoria B per totes, o A2 i B amb condicions desiguals! NO volem fer de pont, ni facilitar cap d’aquestes dues opcions tan injustes!

Per aquest motiu vam decidir aturar el referèndum (potser en un futur sí que caldrà fer-lo), i portar una proposta a l’administració consensuada per una majoria de la part social. Dimecres vàrem sol·licitar una reunió amb caràcter urgent a l’administració i encara no tenim data fixada, esperem que aviat ens facin una convocatòria per tal de poder dur a terme la desitjada mesa on confiem que, per fi, escoltin la proposta i entre totes (administració i sindicats) aconseguim arribar a un acord satisfactori, on guanyeu vosaltres, on surti guanyant el col·lectiu!

P.D: Volem compartir amb vosaltres la proposta amb la qual estem treballant, al més aviat possible us la farem arribar i us en farem partícips!

image_pdfimage_print