Convocatòria a l’acte adjudicació de llocs de treball [Concurs de mèrits – convocatòries 300 i 400]

Convocatòria a l’acte adjudicació de llocs de treball (09.12.2022)

Acord complementari conjunt del Tribunal Qualificador i de l’Òrgan Tècnic de Selecció (07.12.2022)

Acord complementari conjunt del Tribunal Qualificador i de l’Òrgan Tècnic de Selecció, de 7.12.2022, dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits (núm. de registre de les convocatòries 300 i 400):