Criteris de gestió de borsa 2012-2013. Normativa d’aplicació al personal interí i substitut

[Enllaç amb els criteris de gestió de borsa 2012- 2013->
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Serveis_tramits/Borsa_docents/Normativa/ARXIUS/criteris_gestio_borsa_2012.pdf]