Cròniques de la Mesa de No Negociació #4- 26-10-2023

Departament Educació: 

Ens informen que:

 • La inscripció de concurs d’oposició ordinària no es farà fins a finals de novembre. 
 • Es modifica la Resolució per a poder incorporar les places desertes del concurs d’oposició extraordinari. 

CGT:

 • Ens sorprèn aquesta modificació de places, ja que fa un any que demanem que s’apliqui l’acord de govern 105/2022 per poder traspassar places del CO extraordinari al CM i s’ha denegat sempre, al·legant que no es podia fer; però ara sí que podeu fer servir l’acord. 
 • Denunciem que aquestes places desertes pertanyen a un concurs de mèrits excepcional per estabilitzar les places segons el RD 20/2021 i que ara aquestes places encara que l’acord de govern 105/2022 ho contempli no poden anar a un procés d’estabilització ordinari.
 • Exigim que aquestes places es posin juntament amb les que contempla l’article 217 del nou RD 05/2023 a un NOU CONCURS DE MÈRITS, tal com s’ha fet a sanitat. 
 • Demanem que es contestin tots els Recursos d’alçada interposats al CM. Perquè si no ho entendrem com un silenci administratiu i tocarà interposar, aleshores, un contenciós administratiu.
 • Demanem que cap sol·licitud quedi sense atendre per la manca de signatura digital. Denunciem que a la resolució no estava especificat la necessitat de la signatura digital. 
 • Demanem que per poder negociar les bases de la convocatòria del concurs d’oposició ordinari ens convoquin a una Mesa de Negociació. Demanem que les rúbriques de correcció de cada tribunal, siguin públiques al més aviat possible. 

Departament contesta: 

 • El DOGC amb la llista definitiva de CM que es presentarà al Ministerio de Educación es publicarà a finals de novembre. Encara hi ha renúncies i preses de possessió. Des de sempre CGT ha alertat de la problemàtica dels dos processos en paral·lel. 
 • Les places desertes aniran a un concurs ordinari, no es plantegen fer una altra cosa. 
 • També afegiran les places de reposició al concurs ordinari. 
 • Respondran TOTS els recursos d’alçada, encara que ja hagin superat el termini estipulat. 
 • Avisaran a tots els tribunals, altra vegada, perquè no rebutgin cap sol·licitud per la manca de signatura digital.
 • El tema de possibles indemnitzacions es parlarà a la Mesa de Funció Pública. 
 • NO contemplen de cap de les maneres, un NOU CONCURS DE MÈRITS, perquè diuen que la Generalitat ha determinat bé les places i, per tant, el RD 05/2023 no els hi afecta. 

Mesa sectorial #3 – Mesa sectorial #5