El curs es reprendrà dilluns dia 11 de gener enlloc del dia 8 com a mesura preventiva

Després d’haver avaluat i tingut en compte les recomanacions sanitàries, els departaments d’Educació i Salut han previst endarrerir l’inici de curs del segon trimestre fins al dilluns 11 de gener.

1828473.pdfDECRET LLEI 52/2020, de 22 de desembre, de represa de l’activitat escolar el segon trimestre del curs escolar 2020-2021.

Actualment els centres educatius es troben en una situació d’excepcionalitat derivada de la pandèmia de la COVID-19. D’acord amb l’evolució dels indicadors epidemiològics resulta necessari intensificar les mesures de seguretat i minimitzar els riscos per a les persones que conformen la comunitat educativa i els familiars i convivents.

Els estudis epidemiològics sobre malalties respiratòries d’origen viral indiquen que els factors clau són el descens de les temperatures i les trobades familiars en domicilis tancats. Ambdues circumstàncies conflueixen els dies 5 i 6 de gener, dates en les que es preveu que augmentin les interaccions socials dels infants i adolescents.

Per altra banda, cal tenir en consideració que el període de màxima contagiositat d’una persona que té la malaltia, és des de dos dies abans de la clínica fins a dos-tres dies després. A partir d’aquest moment la càrrega viral disminueix i, per tant, les possibilitats de contagi són teòricament menors.

Atès que el primer dia lectiu del segon trimestre, el dia 8 de gener, és un divendres, es considera necessari establir el dia en el que es reprendrà l’activitat escolar del segon trimestre i en conseqüència establir un nou calendari corresponent a les vacances escolars de Nadal.

S’estableix l’inici de l’activitat escolar, que inclou també les activitats extraescolars, del segon trimestre del curs escolar 2020-2021, el dia 11 de gener de 2021.

Aquesta activitat escolar inclou les activitats extraescolars que duguin a terme els centres educatius. Es pretén amb això disposar de tres dies més en els quals les persones que puguin haver estat contagiades durant les vacances no contactin amb la resta de membres del centre educatiu fins tres dies després i, per tant, disminuir el risc de contagi.

S’estableix el calendari del període de vacances escolars de Nadal del 22 de desembre de 2020 al 8 de gener de 2021, ambdós inclosos.

Així mateix, l’inici de l’activitat escolar el dia 11 de gener enlloc del dia 8 implicarà que no hi hagi contactes estrets aquest dia guanyant 3 dies des del punt de vista epidemiològic.

Per tot plegat, amb l’objecte de donar compliment i garantir l’efectivitat del conjunt de mesures de prevenció i protecció de la salut en els centres educatius del sistema educatiu de Catalunya per fer front a la pandèmia de la COVID-19, es considera necessari establir el dia en què es reprendrà l’activitat escolar després del període nadalenc i establir un nou calendari corresponent a les vacances escolars de Nadal.

El decret també faculta la persona titular del Departament d’Educació perquè, per resolució, en funció de l’evolució de les dades epidemiològiques i d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries: modifiqui l’inici de l’activitat escolar del segon trimestre del curs 2020-2021; estableixi i modifiqui si escau l’inici de l’activitat escolar del tercer trimestre d’aquest curs; i faci les modificacions corresponents en el calendari escolar.