I la jornada contínua per què no?

La modificació de l’horari escolar és imminent, però es descarta l’opció de la jornada contínua, per quins motius?

Exigim que formi part de les opcions a escollir, volem llibertat per a decidir el tipus de Jornada escolar!

https://www.cgtensenyament.cat/wp-content/uploads/2020/12/pdf_esq_jornada_continuada.pdf

L’horari escolar és un debat obert i ja fa uns anys que es treballa per a modificar-lo a Catalunya. El que es planteja és donar certa llibertat d’escollir l’horari a cada centre, però tan sols dins d’unes opcions mínimes molt marcades i tancades, i sempre dins de la jornada partida.

Des de CGT Ensenyament estem d’acord que és necessari un canvi per tendir a uns horaris més saludables, que facilitin la millora del rendiment acadèmic de l’alumnat, la conciliació familiar i permeti a infants i adolescents gaudir de més temps lliure. Defensem que el Consell Escolar de cada centre pugui escollir la jornada escolar que consideri més adient. Segons les seves necessitats, el seu projecte educatiu i les seves metodologies.

El que ha informat el Departament d’Educació amb relació a la seva proposta de modificació horària és ben poc:

 • Permet escollir als centres tan sols dins del marc de la Jornada Partida, reduint 30’ l’horari del migdia, i modificant l’hora de sortida de les 16,30 h a les 16 h.
 • Descarta la possibilitat de la jornada contínua de forma explícita i rotunda, sense un debat transparent, ni justificació clara, ni argumentació consensuada amb cap dels col·lectius que formem part de la Comunitat Educativa.

Reduir tan sols 30’ l’horari escolar en què beneficia realment l’alumnat pel que fa a aprenentatges, de conciliació familiar i de salut? Quins canvis quant a horari propicia?

Des de CGT demanem que la jornada contínua també sigui considerada una opció, ja que a Catalunya s’exclou de manera autoritària, tot i la demanda de gran part de la Comunitat Educativa que la reclama.

jornada.png

Una mica d’història i context

La jornada contínua sempre ha estat una reivindicació de CGT Ensenyament. De fet, als anys 80 va ser compartida per la majoria del col·lectiu docent. Es defensava un model més racional de treballar als centres, i és el que continuem defensant.

La LEC, diu a l’art. 54: “En el segon cicle d’educació infantil i en els ensenyaments obligatoris, l’horari escolar comprèn normalment horari de matí i tarda”. Per tant, es poden incloure altres possibilitats. A més, un centre educatiu també es pot acollir al Decret d’Autonomia de Centres, entès com la possibilitat d’adaptar el projecte, recursos, metodologia i horari al seu entorn i necessitats de manera democràtica. Això està molt lluny de com s’està utilitzant actualment i de com es vol fer creure, ja que únicament es dóna llibertat a les direccions per gestionar els centres jeràrquicament, sense debat obert entre els diferents agents que hi participen mitjançant el Consell Escolar i promovent la competició entre elles.

A Catalunya, com a altres territoris de l’Estat, la jornada escolar és molt llarga, feixuga i sense correlació amb l’èxit acadèmic, i així ho demostren nombrosos informes. Segons les dades publicades a Panorama de l’Educació 2019 de l’OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics) a l’Estat espanyol es fan 875 hores a Primària i 1.050 hores a Secundària. En canvi, a la mitjana de països de l’OCDE es fan 749 hores a Primària i 902 hores a Secundària. Per tant, l’alumnat fa 246 hores lectives més que a Finlàndia.

Una tortura pel nostre alumnat, que fa moltes més hores lectives. I a l’Educació Infantil i Primària ha d’assistir al matí i a la tarda obligat pel Departament d’Educació.

La majoria de les administracions educatives a l’Estat permeten escollir el tipus de jornada mitjançant els Consells Escolars. El resultat és que 8 de cada 10 centres tenen jornada contínua. Només a Euskadi i Catalunya no es permet escollir-la.

La jornada contínua està implantada en tots els centres de Primària de Canàries, Castella-La Manxa i Extremadura. A Andalusia, Astúries, Balears, Cantàbria, Castella i Lleó, Galícia, La Rioja i Múrcia, entre el 70 i el 90 %. I a Aragó, Madrid, Navarra i València entre el 45 i el 65 %.

La Generalitat mai ha tingut interès a consensuar amb les famílies i el professorat l’horari escolar. Fins i tot els tripartits d’esquerra. Hi ha desconfiança i un elevat paternalisme cap a la capacitat educativa de les famílies i s’estén l’horari escolar al màxim, amb una similitud exagerada d’una jornada laboral. Els interessos empresarials marquen les decisions polítiques educatives i dins d’aquestes, l’horari escolar no és una excepció, al contrari, ara mateix és una prioritat (ESQUERDA 360 maneres de fer negoci amb l’educació).

L’horari escolar l’ha manegat el Departament d’Educació al seu caprici com ha volgut, sense tenir en compte cap criteri pedagògic. Recordem que el 2006 es va implantar a Primària la sisena hora per equiparar l’horari públic al concertat. I l’anterior consellera d’Educació, la Sra. Rigau, va implantar a secundària la jornada continuada per estalviar diners, amb les grans retallades econòmiques realitzades als serveis públics.

Pedagògicament, el que es desprèn de la publicació de l’Experiència Pilot: jornada contínua a les escoles d’infantil i primària de la Generalitat que s’està duent a terme a 25 escoles des del curs 2012-13, és altament satisfactòria. Igual que a secundària. Satisfacció per part de l’alumnat, del professorat i de les famílies. Pel que fa a resultats acadèmics no hi ha grans diferències respecte a fer jornada partida, i en canvi s’ha demostrat que l’absentisme i els conflictes s’han reduït moltíssim.

Temes no resolts són el menjador i les extraescolars. Catalunya és un dels territoris europeus a on menys s’inverteix en Educació, segons l’Idescat al voltant del 3,5% del PIB, la LEC planteja el 6% i la mitjana dels països europeus al que ens volen referenciar inverteixen entre el 6% i el 7%.

Des de CGT exigim, com a mínim, apropar-nos al que s’està fent en altres territoris de l’Estat que fa anys que poden escollir jornada, i és oferir aquests serveis a totes les famílies que els sol·liciten d’una manera gratuïta o molt assequible amb les beques i ajuts d’Ajuntaments i dels seus Governs autonòmics. Cal dir que el 2018 Catalunya (748 €) i Madrid (713 €) eren els dos territoris amb menys inversió per alumna/e, mentre que Euskadi (1.268 €), Navarra (1.052 €), Extremadura (1.009 €), Cantàbria (998 €), País Valencià (979 €) i Múrcia (955 €) se situaven a l’altre extrem. (Font Diari d’Economia Expansión).

Arguments a favor de la jornada contínua, extrets de “l’Experiència Pilot: jornada contínua a les escoles d’Infantil i Primària” de la Generalitat de Catalunya i dels territoris que la tenen implantada.

 • Horari més racional (currículum al matí i extraescolars a la tarda).
 • Redueix de forma significativa l’absentisme d’alumnat desfavorit.
 • Millora el rendiment de l’alumne/a, ja que és més alt el seu nivell d’atenció i activitat al llarg de les primeres sessions del matí.
 • Evita la fatiga de l’alumnat i redueix conflictes.
 • Redueix l’estrès entre l’alumnat.
 • Ritmes circadiaris.
 • Dieta saludable.
 • Millor organització dels centres.
 • Millora la possibilitat de formació del professorat.
 • Millora el clima de treball entre el professorat.
 • Permet millorar la conciliació de les famílies que ho desitgen.
 • Permet un estalvi significatiu en les despeses del centre.
 • Cap territori de l’Estat espanyol o europeu que l’ha implantada s’ha fet enrere.