Enquesta: Calendari escoles bressol. Digues la teva!

Divendres 29 d’abril, l’Ajuntament de Barcelona ha convocat una Mesa General monotemàtica: Calendari escoles bressol.

Com sabeu des de la CGT CEB-IMEB el passat 24 de març, en la mesa tècnica de l’IMEB, ja vàrem expressar el nostre desacord amb relació a la modificació del calendari.

Com molts altres temes creiem que aquest tema hauria de ser tractat i valorat en els equips, i per això abans de la reunió volem intentarrecollir el vostre pensament amb relació a una sèrie de qüestions relacionades amb el desenvolupament del nou calendari per les escoles bressol tenint en compte la proposta que ens va fer l’administració.

PROPOSTA ADMINISTRACIÓ ( Mesa IMEB del 24.3.2022)
*Començar a treballar el dia 1 de setembre.
*Inici del curs escolar 22-23 amb infants, el 7 de setembre.
*Acabar el 12 de juliol. D’aquesta manera els dies que fins ara es recuperaven els primers dies de setembre, passarien a recuperar-se al final del curs escolar. (En el cas del curs següent els 3 dies del 21-22 es recuperarien al juliol del 22-23, per això en comptes d’acabar el 15 s’acabaria el 12).

Ja fa temps que la CGT CEB-IMEB manifestem a les meses de l’IMEB que considerem que la manera en com es va decidir que les escoles bressol compensessin algunes de les hores (obtingudes amb el nou conveni i detallades a l‘annex IMEB), esdevenien un problema, ja que afectaven de manera directa a la preparació del curs escolar. I ara, amb la proposta que ens va fer l’IMEB sobre el nou calendari, veiem com aquest fet encara s’agreuja més.

Com bé sabeu, des del nostre punt de vista resulta impossible preparar el curs amb el poc temps que hem tingut aquests darrers cursos, i pensem que encara serà més difícil si s’aprova la proposta del nou calendari, d’aquesta manera hem elaborat una petita enquesta per recollir la vostra opinió. L’última pregunta de l’enquesta és una proposta que hem pensat amb l’objectiu de minvar l’impacte que suposa aquesta reducció de temps per preparar el curs escolar. Si veiem que la majoria la considereu interessant, divendres la portaríem a la Mesa General, així que:

cliqueu per fer l’enquesta, digueu la vostra!