Que no ens fotin les VACANTSes

Que no ens fotin les VACANTSes Concentració dilluns 8 de juliol 12.00 h Departament d’Educació. Via…

[Juliol] Modificació del document de Personal Docent dels Documents d’Organització i gestió dels centres

“El personal docent dels centres educatius públics pot iniciar les activitats d’organització del curs 2022-2023, un…

​Vacances prèvies ​a la jubila​ció​

El professor o professora que es jubili té dret a gaudir, immediatament abans del dia de…

Modificació de permisos arran de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2021, que modifica els articles 48, 49 i 50 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic

Aquesta reforma afecta als permisos següents i a les opcions per compensar econòmicament el no gaudiment…

Indicacions per a la gestió de dades covid-19 als centres durant el període no lectiu

​En cas de tenir coneixement d’un cas positiu abans del 23 de desembre de persones que…

Calendari escolar per al curs 20-21

El professorat dels centres educatius públics i privats no universitaris ha de reprendre les activitats d’organització…

Formularis i models per sol·licituds i tràmits

Al Portal de Centre teniu accés a un Catàleg de formularis i a totes les Sol·licituds…

Sobre la suspensió o la interrupció de permisos, llicències, vacances i reduccions de jornada

orientacions-docents-dgfpiere.pdf.pdfNota informativa sobre la suspensió o la interrupció del gaudiment dels permisos, les llicències, les vacances…

Reincorporació progressiva per motiu de malalties oncològiques o d’especial gravetat

Instrucció 6/2019, de 8 de novembre, sobre les mesures de reincorporació progressiva al lloc de treball…

Calendari escolar curs 18-19

El professorat dels centres educatius públics i privats no universitaris ha de reprendre les activitats d’organització…

La recuperació dels dies d’agost en que s’ha estat de baixa o amb permís de maternitat segueix sent un dret

La setmana passada diverses companyes interines van rebre una trucada dels seus respectius serveis territorials informant-les…

Vacances després dels permisos …

Vacances després del permís per maternitat biològica, adopció o acolliment, del permís del progenitor diferent de…

Recordatori: Baixa mèdica en vacances

Normativa: Documents per a l’organització i la gestió dels centres. Gestió del personal docent Les vacances…