La Mesa Sectorial d’Educació

La Mesa Sectorial és l’òrgan a través de el qual els docents exerceixen el seu dret a la negociació col·lectiva, que l’EBEP defineix com el dret a la determinació de condicions de treball. Presidida pel Conseller, està integrada per onze representants de l’Administració i altres tants de les organitzacions sindicals. La seva composició i funcions estan regulades en els articles 34 i següents de l’EBEP.

És nivell superior de negociació entre sindicats i el Departament. La Mesa Sectorial d’Educació la componen els sindicats que han obtingut més d’un 10% a les eleccions: USTEC, I-CSC, CCOO i ASPEPC. La CGT no arribem al 10, i per tant no hi som.

Tampoc arriba al 10% la UGT, però aquesta sí hi és perquè, junt amb CCOO, i segons la
normativa laboral estatal, tenen la consideració de «més representatius» i poden estar en totes les representacions independentment del nombre de delegats que obtinguin.

La capacitat de la representació sindical per a que l’administració respecti les seves propostes depèn realment de la força que tenim el professorat, de la nostra autoorganització, de la sintonia entre les propostes sindicals i el sentiment majoritari del professorat i de la capacitat de mobilització. És per això que tot l’esforç de la CGT està en la construcció d’un moviment des de baix, des dels centres i les zones. Però entenem que la representació sindical també ha de ser un canal per a fer sentir la veu del professorat, i per tant cal apropar les Juntes als centres, i posar-les al servei del professorat.

Juntes de personal