Modificació del “Pla” d’obertura i noves mesures en Fase 3

modificaciy_obertura_fase2_procicat_.pdf

MODIFICACIÓ DEL PLA D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2 DE DESESCALADA EN LA FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020 I PER A L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES I ELS ESTUDIS DEL CURS 2020-2021 (aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020) I NOVES MESURES EN FASE 3

“Pla” d’obertura de centres educatiusNO TORNEM SENSE GARANTIR L’EDUCACIÓ I LA SALUT!

Distanciament físic i l’ús de materials a l’educació infantil (1-6 anys)

Es procurarà planificar les activitats atenent als criteris de mantenir les distàncies físiques en la mesura del possible. L’existència de grups estables de 5 infants per professional, la proposta d’activitats que utilitzin pocs materials i la priorització d’activitats a l’aire lliure i en entorns ben ventilats i amb bona neteja i desinfecció minimitzarà la possibilitat de contagi. Els pares, mares i /o tutors/es han d’estar informats d’aquesta singularitat específica per a l’educació infantil d’entre 1 a 3 anys.

Servei de menjador a les llars d’infants

A les llars d’infants, si la titularitat considera que el servei de menjador pot garantir l’acompliment de les mesures sanitàries establertes, estarà autoritzada a prestar el servei.

Aquestes mesures són:

  • Garantir una separació mínima d’1 metre entre els infants a l’hora del menjador. En taules grans, es deixarà una cadira de separació entre infants de manera que cada nen o nena no tingui cap altre infant al davant ni als costats. Per raons d’espai, pot ésser convenient fer els àpats per torns.
  • Es realitzarà neteja i desinfecció de les taules després de cada àpat i de l’espai del menjador almenys un cop al dia.

Vacunació

Per assistir al centre educatiu, serà altament recomanable tenir el calendari vacunal al dia.

En qualsevol cas, es donarà per bona la documentació presentada en el moment de la matrícula amb relació a l’acreditació de les vacunacions.

Nombre màxim d’alumnes per grup en el primer cicle d’educació infantil

El nombre màxim d’alumnes per grup en el primer cicle d’educació infantil serà de 10, en tots els territoris, a partir de la fase 3 de desescalada.