Personal interí de baixa a 1 de setembre 2021

Aquest curs ens han arribat diferents informacions per part de personal docent interí sobre les baixes i altes a la Seguretat Social. A algunes persones se les ha donat de baixa i a altres no. Això afecta a diferents nivells, un dels quals és la situació del personal que gaudeix d’un permís o està de baixa mèdica a 1 de setembre, a qui en principi no poden nomenar si està de baixa.

Aquesta situació crèiem que s’havia solucionat al 2018, quan vam fer instància al respecte i es va resoldre no donant de baixa de la seguretat social al personal interí. VEURE INSTÀNCIA I RESPOSTA 2018

Arrel de les informacions que ens han arribat vam fer una altra instància: VEURE INSTÀNCIA 2021

Aquesta ha sigut la resposta:

En resposta a la vostra e-valisa d’avui, informar-vos que:

El que s’ha fet aquest curs es:

– Professors i mestres que no es movien de posició ni de jornada. Cap moviment de SS (318)

– Professors i mestres que es movien a una posició equivalent en nivell i jornada. Cap moviment de SS (53)

– Professors i mestres que canvien de jornada o de nivell. Baixa i alta a SS (63), ja que el curs passat no va funcionar correctament la variació a SAP i SS

Per tant, hi ha 371 interins que no han tingut cap moviment de SS i, només, 63 que han tingut baixa i alta.

En el cas del personal de baixa per IT, si pertanyen a l’últim grup, se’ls reserva el lloc fins que pugui ocupar-lo.

Pensem que aquesta resposta és correcte i s’ajusta a normativa.