[Protocol] Procediment d’intervenció en cas de faltes greument perjudicials per a la convivència

El Departament d’Educació ha elaborat el Procediment d’intervenció en cas de faltes greument perjudicials per a la convivència, amb l’objectiu que els centres educatius tinguin una eina per valorar i intervenir davant de les faltes greus d’alumnes.

Les actuacions d’aquest document s’adrecen a contenir i reforçar les mesures de protecció i control. S’hi faciliten un procediment d’intervenció comú a tots els protocols per millorar la convivència als centres i un circuit de coordinació entre els diferents membres de la comunitat escolar i educativa implicats en el procediment.

Aquest Protocol és aplicable a tots els centres públics i privats sostinguts amb fons públics del Servei d’Educació de Catalunya.