Reunions Salut Laboral IMEB

Us fem arribar els apunts de les reunions del Comité de Segurat i Salut Laboral de l’IMEB on es presenten els plans d’actuació.

Reunió CSSL IMEB 8.9.21. Pla d’actuació a les escoles bressol. Document

Ens presenten el pla d’actuació de les EBM. Enguany els principals punts d’actuació són: 

  • Organitzar grups de convivència i socialització estables.  
  • Garantir una adequada ventilació i higiene.

Tenint en compte les particularitats de les escoles bressol des de la CGT lamentem molt algunes de les decisions preses per part de l’Administració:

  • No sempre es garanteix el grup bombolla. 

“En la franja de 8 a 9 del matí, es mantindrà l’assignació d’una educador/a de suport per cada grup de convivència estable sempre que hi hagi 4 infants que requereixin el servei. En el cas que el nombre d’infants sigui inferior, s’assignaran a un altre grup de manera estable.”

L’administració ens explica que l’Agència de Salut pública els hi ha donat el vistiplau i en el cas d’un positiu es confinarien els contactes directes de menys de 48h. 

La CGT:

No estem d’acord amb aquesta decisió, ja que únicament respon a criteris econòmics. No hi trobem el sentit i més tenint en compte que els infants en els espais exteriors segueixen sense poder barrejar-se. 

  • Ens deixen sense les 2 hores i mitja de suport educatiu, malgrat saber que aquestes hores van ser crucials per tal de poder fer front a les necessitats extres derivades del context COVID. 
  • Ens treuen les hores extra de neteja, malgrat que en el document segueix apareixent que la neteja de joguines i materials s’ha de realitzar de manera periòdica.

    La CGT ens preguntem, l’administració encara no sap que durant l’adaptació es fa impossible trobar un moment per a poder fer la neteja de materials i joguines? La neteja de materials en aquest context esdevé una prioritat, però els infants també ho són així que, com s’ho han de fer a les escoles? 
  • No es garanteix el dret a les treballadores de poder disposar d’una mascareta model FFP2 per tal d’estar més protegides. 

Una de les raons que ens ha donat l’Administració a l’hora de retallar aquestes ajudes és que la higiene de mans i materials s’ha flexibilitzat amb relació al curs passat.  Des de la CGT estem en desacord amb aquesta argumentació, ja que malgrat que els protocols s’hagin “flexibilitzat” és evident que la realitat a les escoles no és la mateixa que la de sempre i, per tant, encara continua sent necessari un suport extra per tal que tota la comunitat (infants, educadores i famílies) puguin dur a terme les mesures excepcionals encara existents en la nostra realitat. 


Reunió CSSL IMEB 14.9.21. INICI DE CURS 2021-22 Pla d’actuació COVID escoles de música i espais familiars

Ens presenten els documents de pla d’actuació per les escoles de música i conservatori i pels espais familiars. 

Escoles de música i conservatori.

NOVETATS:

-Es defineixen els grups de convivència com aquells formats per les persones que es troben en un mateix espai en un mateix horari.

-Hi ha una declaració responsable per majors de 16 anys.

-Les escoles de música no estan al traçaCOVID; a vegades es podrà demanar el certificat de vacunació.

La part social reclama:

-Els grups estables no ho són realment i doncs es demana que s’especifiqui al document que el professorat ha de mantenir distància d’1,5 metres respecte alumnat

-Al document no especifica que l’aula hagi d’estar neta en començar la sessió.

-Al document no s’especifica la necessitat de ventilar entre classe i classe.

-Per les classes d’instruments de vent no especifica la distància de seguretat en 2,5 metre com s’especificava el curs passat.

L’administració contesta que el document és de mínims i que es poden fer especificacions als plans particulars de cada centre si ho creuen convenient.

La CGT demanem:

-Respecte al personal de risc, al document diu que serà avaluat pel servei de prevenció de riscos de l’IMEB en les escoles de gestió pública, i pel servei de salut de les empreses en les escoles externalitzades. Demanem quin serà el procediment.

L’administració respon que no es faran noves avaluacions, només en els casos que la malaltia hagi empitjorat o en el cas que hi hagi noves patologies. La persona afectada ha de ser qui ho comuniqui al servei de prevenció de l’IMEB (Rosa Escofet). Es va publicar un ajuntament informa al respecte: rebut al correu corporatiu el divendres, 9 de juliol de 2021 9:00

-Al document (pàgina 8) es recomana que el professorat de cant coral utilitzi mascaretes FPP2, demanem qui és responsable de subministrar aquestes mascaretes.

L’administració respon que és el centre qui ha de proporcionar les mascaretes FPP2

-Demanem qui és responsable de subministrar el material de protecció i de desinfecció i com es finança.

L’administració respon que el centre és responsable de proporcionar el material de protecció i desinfecció i que les escoles de gestió pública reben una dotació per adquirir el material necessari. Per les escoles externalitzades n’és responsable el servei de prevenció de l’empresa licitada.

-També demanem el motiu pel qual s’ha eliminat la contractació extra de neteja atès que el document especifica que el professorat és responsable de la desinfecció de les aules i materials i això suposa una sobrecàrrega de feina i responsabilitat.

L’administració contesta que són directrius del Departament d’Educació i Salut que han determinat que el contagi no es dona per contacte amb superfícies.

En general la CGT considerem que s’hauria d’especificar el dret a disposar de mascaretes FPP2 pel professorat atès que va haver-hi problemes al respecte el curs passat per l’ambigüitat en el pla d’obertura dels centres.

Tampoc estem d’acord en l’eliminació dels reforços de neteja donada la situació actual de la pandèmia i donat que se’n fa responsable al professorat.

També, creiem que el fet que les escoles puguin demanar el certificat de vacunació les pot posar en una situació de risc jurídic per vulneració de privacitat de dades. 

Espais familiars. Document

El curs passat va costar saber quin tipus de centres són atès que no es consideren centres educatius, finalment són classificats com a centres d’activitats socioeducatives.

El curs passat va haver-hi una incidència molt baixa.

NOVETATS:

– El canvi de normativa de la Generalitat respecte al nombre de persones que es poden reunir en un espai tancat, ja no hi ha limitació. Per tant es recupera la capacitat d’abans de la pandèmia.

– Es mantenen els grups estables, que ja ho són de per si perquè no es barregen grups.

-S’ha de mantenir la distància de seguretat entre adults i s’ha de dur mascareta.

La CGT preguntem per què en aquest document no s’esmenta el personal vulnerable mentre que en el de les escoles de música sí que s’esmenta.

L’administració respon que tot el personal dels espais familiars pertany a l’ajuntament i doncs queda regulat com la resta de personal de l’ajuntament amb l’ajuntament informa de divendres, 9 de juliol de 2021 9:00

image_pdfimage_print