Inici de curs marcat per noves retallades i irregularitats

En aquesta continuïtat del context de pandèmia el Departament continua amb les seves polítiques de retallades i poca transparència i claredat. Davant l’increment evident de necessitats socioeconòmiques i amb un 33% de pobresa infantil, no hi ha un increment d’inversió a l’escola pública. Catalunya segueix sent la comunitat autònoma que menys inverteix en educació.

https://www.social.cat/documents/pobresainfantilfedaia_informe.pdf

https://www.diaridegirona.cat/catalunya/2020/09/19/catalunya-cua-totes-les-autonomies-48678683.html

El canvi de conseller no ha suposat cap canvi en les polítiques en relació amb l’escola pública. Les línies d’actuació fiancen la infradotació i la manca de diàleg i de voluntat d’atendre les demandes ja històriques dels docents i la comunitat educativa.

Aquest inici de curs ve marcat per noves retallades en les dotacions de plantilles, en els nomenaments, en les baixes, en els contractes de neteja, en el personal de suport. Moltes substitucions es nomenen un cop ja s’ha iniciat el curs, i el canvi de catalogació de centres ha suposat una retallada encoberta que ha fet que escoles de zones desfavorides es vegin mancades de personal i recursos.

http://www.sindic.cat/site/unitFiles/7064/Resum%20executiu%20Informe%20centres%20elevada%20complexitat_cat.pdf

Els equips directius docents han d’encarar un nou inici de curs sense tota la plantilla, amb la incertesa del context actual i amb una normativa que no té en compte les necessitats reals dels alumnes i la pedagogia. I cada cop són més els equips directius que fan abús del decret de plantilles per a triar el personal docent. Fet que afavoreix els nomenaments a dit, la falta de democràcia interna als centres, instaura la por als claustres, el menyspreu als Consells Escolars, etc, … . Ja fa anys que la CGT vam denunciar que la LEC portaria a privatitzar la gestió de l’ensenyament públic i a posar com a model la concertada.

El curs passat, als centres de secundària, la reducció de 28 a 24 les hores no lectives, però mantenint les 19 lectives, va fer que la gestió d’hores de guàrdia i reunions als centres fos complicada, per no dir il·legal. Sembla que aquest nou curs que comença, la cosa no millora. Alguns centres estan sistematitzant 26 hores de permanència. Les hores de permanència són 24 i no es poden canviar per acords de claustre. Si no s’ acompleix, animem a denunciar-ho als sindicats o a la inspecció. 

La nova normativa, com la de confinar només a l’alumnat no vacunat a secundària, pot vulnerar drets i enfrontar famílies i equips directius. A més a més, complica la feina docent. Sense directrius clares i sense augmentar la partida pressupostària, es pretén crear un nou sistema de classe híbrid (presencial/virtual).

A molts centres la sobre dotació per garantir els grups bombolla del curs passat ha fet que quedi palesa la relació entre benestar a les aules i reducció de ràtios. I, se’n dedueix, que mantenir aquesta dotació garantirà millores a llarg termini en l’atenció i en els resultats. La incertesa de la temporalitat d’aquesta dotació (que ara assumeix el fons europeu) deixa entreveure una política educativa mancada de rumb i projecció de futur. Per altra banda, ja es prepara un decret que pretén blindar els concerts de les escoles concertades. 

La precarització dels pressupostos en educació està causant estralls a la joventut. El curs 21/22 arrenca amb 24.000 joves que s’han quedat sense plaça a cicles formatius, abocant-los almenys un curs sencer a l’atur o a feines precaritzades. Però clar, amb 20.000 interinatges precaritzats i il·legals, qui es preocupa de la precarització de la joventut? Tenim un sistema que normalitza la pobresa, la il·legalitat i la injustícia. L’Icetazo suposaria el major ERE de la història d’Espanya i obre la porta a l’externalització dels serveis públics. 

http://www.revistacatalunya.cat/?p=3408

Docent, el curs comença més calent que mai. Des de CGT Ensenyament tenim clar que l’Educació és l’eina de transformació social. Fins ara, tot són pals a les rodes. Ens hi trobaran i exigirem millores substancials en el nostre sector: millora de pressupostos, millora de recursos als centres, millora de les condicions laborals i millora de les oportunitats educatives. Podem comptar amb tu? Uneix-te’ns! Juntes serem més fortes!

image_pdfimage_print