Selecció de càrrecs als centres

L’assignació de càrrecs no directius es fa mitjançant un aplicatiu. L’aplicació d’assignació de càrrecs no directius permet gestionar els càrrecs de coordinació i tutories del centre i els usuaris autoritzats són el director, el secretari o el cap d’estudis.

El dijous 21 de setembre comença el termini d’assignació fins al 4 d’octubre.

El procediment d’assignació de càrrecs no directius del centre consta de tres fases:

Fase d’assignació de càrrecs per part de la direcció del centre

A partir de la llista de professors destinats al centre que ocupen vacant amb dedicació sencera o mitja (no personal substitut o de reforç), la direcció assigna un professor o professora a un dels càrrecs de coordinació i/o tutoria d’acord amb la plantilla de càrrecs prèviament assignada a cada centre educatiu. Podeu visualitzar el nombre de càrrecs que resten vacants.

Termini d’assignació: del 21 de setembre al 4 d’octubre de 2017

Fase de validació per part dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona

En aquesta fase el centre pot accedir a l’aplicació per fer consultes, però no pot fer ni assignacions ni modificacions. En cas que n’hagi de fer, cal que s’adreci als serveis territorials corresponents o al Consorci d’Educació de Barcelona mitjançant l’opció de missatgeria de l’aplicació.

Termini de validació: del 5 al 16 d’octubre de 2017

Confecció de llistes de càrrecs i de nomenaments.

Els impresos de nomenament de càrrecs no directius es poden imprimir des de l’aplicació un cop finalitzat tot el procés d’assignació.

Impressió dels nomenaments: a partir del dia 12 de desembre de 2017

Les assignacions de càrrecs que hagin pogut quedar pendents en la data de finalització del termini previst, es poden efectuar en un segon termini d’acord amb el calendari següent:

  • Fase d’assignació de càrrecs per part del centre: del 26 d’octubre al 8 de novembre de 2017
  • Fase de validació per part dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona: del 9 al 14 de novembre de 2017