Sobre l’informe per les opos 07

Adjuntem circular als inspectors amb instruccions sobre l’aplicació de l’informe en l’apartat corresponent del concurs-oposició.

Encara que són 20 pags. hi han molts apartats copiats del DOGC d’opos. Pot tenir interès la pag. 6 i següents iels models dels annexos.