e-VALISA

La valisa electrònica (eValisa) és un servei que permet enviar i registrar documents en format electrònic,…

[Llicència] Serveis prestats

Sol·licitud de certificat de serveis prestats – 1,3Mb  Ves a ATRI per fer la tramitació    Important! …

[MUFACE] Canvi d’entitat sanitària. Passa’t a la pública

A partir de l’1 de gener de 2022 només es pot gestionar el canvi d’entitat sanitària durant…

Recurs d’alçada

El recurs d’alçada és un recurs administratiu ordinari, la resolució del qual correspon a l’òrgan administratiu…

El recurs de reposició (amb model d’exemple)

Les resolucions i els actes a què fa referència l’article 107.1 de la Llei 30/1992, de…

Documentació assetjament psicològic laboral

protocol_assetjament_psicologic_i_altres_discriminacions.pdfProtocol actualitzat de la direcció general de funció pública, actiu des de gener del 2015 amb…