[Llicència] Serveis prestats

Sol·licitud de certificat de serveis prestats – 1,3Mb  Ves a ATRI per fer la tramitació    Important! …

[MUFACE] Canvi d’entitat sanitària. Passa’t a la pública

A partir de l’1 de gener de 2022 només es pot gestionar el canvi d’entitat sanitària durant…

e-VALISA

La valisa electrònica (eValisa) és un servei que permet enviar i registrar documents en format electrònic,…

Recurs d’alçada

El recurs d’alçada és un recurs administratiu ordinari, la resolució del qual correspon a l’òrgan administratiu…

El recurs de reposició (amb model d’exemple)

Les resolucions i els actes a què fa referència l’article 107.1 de la Llei 30/1992, de…

Documentació assetjament psicològic laboral

protocol_assetjament_psicologic_i_altres_discriminacions.pdfProtocol actualitzat de la direcció general de funció pública, actiu des de gener del 2015 amb…