[Permís] per tenir a càrrec un/a menor de 12 anys que ha de fer aïllament, tot i no haver estat contagiat per la covid-19

Web del departament (portal de centre) Documentació que cal adjuntar:​ Comunicat del centre educatiu o llar…

[MUFACE] Canvi d’entitat sanitària. Passa’t a la pública

1. Canvi ordinari: durant els mesos de gener i juny Durant els mesos de gener i…

e-VALISA

La valisa electrònica (eValisa) és un servei que permet enviar i registrar documents en format electrònic,…

Serveis prestats. Sol·licitud de certificat

a381.pdfSol·licitud de certificat de serveis prestats Personal docent

Recurs d’alçada

El recurs d’alçada és un recurs administratiu ordinari, la resolució del qual correspon a l’òrgan administratiu…

El recurs de reposició (amb model d’exemple)

Les resolucions i els actes a què fa referència l’article 107.1 de la Llei 30/1992, de…

Documentació assetjament psicològic laboral

protocol_assetjament_psicologic_i_altres_discriminacions.pdfProtocol actualitzat de la direcció general de funció pública, actiu des de gener del 2015 amb…