[Reducció] Per guarda legal de fill/a menor de 6 anys

Durada: Modalitats per gaudir de la reducció de jornada per cura de fill o filla menor…

[Permís] Dol gestacional

Durada: En el supòsit de pèrdua gestacional entre la setmana 6 i el dia 179 de…

[Reducció] Tenir cura d’un familiar amb discapacitat reconeguda del 65% o superior (fins al segon grau de consanguinitat), o que requereix una dedicació especial

Observacions: Aquesta reducció de jornada és aplicable a personal funcionari i interí que ho demani, sempre que…

[Reducció] Guarda leg​al d’un fill/filla menor de 12 anys​

Durada: La durada és fins al compliment dels 12 anys d’edat del fill o filla i s’inicia…