Tot i la sentència del TSJC, el Decret de Plantilles segueix vigent

Des de CGT Ensenyament valorem positivament l’anul·lació d’alguns articles del Decret de Plantilles a partir de la recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Però lamentem que no contempli l’anul·lació dels articles fonamentals del Decret pel que fa a la selecció a dit del personal docent. L’arbitrarietat, els greuges i tractes discriminatoris o coaccions seguiran mentre no deroguem el Decret de Plantilles sencer.

TOT I LA SENTÈNCIA DEL TSJC: EL DECRET DE PLANTILLES SEGUEIX VIGENT.
TOMBEM-LO! RECUPEREM LA DEMOCRÀCIA ALS CENTRES!

Quins canvis suposaria la sentència?.

De moment, la sentència del TSJC no és ferma, per tant, el Departament pot presentar recurs,(tot i que afirma que no ho farà). Si finalment el Decret de Plantilles s’ha de modificar, el text definitiu es traduiria en la supressió d’una sèrie d’articles o apartats, el 4.2, 4.3, 15.2.b, 16.1.j, 17.1, 21.1.c, i el 22 amb les conseqüències següents:

  • S’anul·laria l’anomenada flexibilitat curricular a secundària (a excepció de 1r de l’ ESO) que permet als centres agrupar especialitats, a partir de la polivalència del professorat, i crear places multidisciplinars per assignar a persones concretes. Això no afectaria tota la resta de places específiques ni perfilades, que són la gran majoria i que seguirien vigents.
  • En el procediment per entrevista, es prohibiria que l’entrevista fos eliminatòria. Però no es suprimiria l’entrevista, ni la selecció arbitrària que implica.
  • Els llocs de treball d’especial responsabilitat triats per la via de “provisió especial” deixarien de tenir caràcter definitiu. Però es seguiria permetent l’assignació a dit d’aquests llocs.
  • S’eliminaria la possibilitat d’apartar de tasques docents al personal funcionari durant dos anys, amb el procediment d’avaluació negativa d’inspecció i direcció. En canvi, segueix vigent la “proposta de no continuïtat” al centre amb un informe que sovint és poc justificat. Un mecanisme que s’està fent servir per a coaccionar el professorat de forma molt més freqüent que aquells mecanismes suprimits amb la sentència.

L’arbitrarietat i l’autoritarisme segueixen creixent.

Ara que fa 10 anys que es va aprovar la LEC, ja podem constatar que el desplegament dels seus decrets implica la vulneració sistemàtica dels drets laborals. Amb l’augment de places perfilades i d’entrevistes, la permanència o no als seus llocs de treball de cada cop més companys i companyes depèn de la voluntat de les direccions i, alhora, cada cop queden menys places no sotmeses a la selecció a dit.

La línia entre la discriminació per criteris pedagògics i la discriminació per altres criteris és molt prima. L’argument de “no s’ajusta al perfil” es pot fer servir per treure del centres a qui faci les classes d’una forma que no agradi, que no vol dir pitjor, a qui qüestioni plantejaments i decisions de la direcció, etc. Les persones que entren a dit en un centre saben que estan condicionades al vist i plau d’una o de poques persones per continuar-hi. Aquest sistema de confecció de plantilles s’està fent servir cada cop més per imposar el silenci, apaivagar l’esperit crític, tant als claustres com a les aules, i també per pressionar i sobre-explotar els i les docents, sobretot interines, amb l’amenaça de la no continuïtat. Es genera rivalitat entre companys/es, ja que la direcció pot escollir a qui faci més hores, a qui es queixi menys, a qui renunciï a permisos als quals té dret, etc.

Encobriment de casos d’assetjament.

El Decret de Plantilles està generant nombroses situacions d’abús de poder que en ocasions s’arriben a traduir en maltractaments i, fins i tot, en assetjaments. Sovint els o les afectades ni tan sols denuncien per por a represàlies i per manca de confiança que aquestes denúncies tinguin resposta per part del Departament.

La majoria de resolucions del Departament d’Educació, sobre denúncies de professorat, acaben afirmant que “no hi ha indicis” de maltractament o assetjament, quan el o la responsable és la direcció (o càrrecs “superiors” del centre). Però fins i tot davant d’informes d’òrgans externs, com és la Funció Pública, afirmant que “ s’han constatat actuacions hostils sistemàtiques i d’assetjament psicològic en l’àmbit laboral per part del director del centre” i recomanant “la incoació d’un expedient disciplinari al director del centre esmentat, perquè hi ha indicis clars d’assetjament psicològic laboral o d’una altra discriminació a la feina” , la resposta del Departament ha estat una falta lleu que, a més a més, ha prescrit sense cap sanció per a l’agressor. Així ha estat al cas denunciat recentment per la Junta de Personal del Baix Llobregat i sobre el qual estem exigint una revisió.

DENUNCIEM ELS ABUSOS, DEROGUEM LA LEC!!.

És urgent revertir aquesta impunitat que estan tenint les direccions autoritaries. Del contrari, cada cop seran més i més greus els casos de greuges, maltractaments o assetjaments laborals als centres educatius. Alhora, som conscients que mentre tinguem una normativa que fomenta l’autoritarisme, i una forma de gestió dels centres públics a l’estil dels privats, serà molt difícil erradicar aquestes situacions d’abús de poder. I també sabem que no serà cap sentència la que derogui per complert el Decret de Plantilles i la resta de Decrets de la LEC que estan dissenyats per generar aquestes dinàmiques. Per això, des de CGT Ensenyament us encoratgem a:

  • No callar: Contacteu-nos si vosaltres o algun company o companya està patint qualsevol situació de les esmentades.Tot i la ineficiència dels protocols actuals tenim diferents formes d’actuar i us garantim plena confidencialitat. Adreceu-vos al delegat o delegada de CGT Ensenyament a la vostra zona, o escriviu-nos a cgtense@cgtcatalunya.cat i contactarem amb vosaltres per tractar el cas concret i valorar amb vosaltres com respondre-hi.
  • Organitzar-nos a centres i zones: impulseu assemblees al vostre centre (contacteu-nos per ajudar-vos i/o participar-hi) i participeu a les assemblees de les vostres zones.
  • Mobilitzar-nos per tombar el Decret de Plantilles i la LEC: Cal un pla de lluita amb mobilitzacions prou continuades i contundents per derogar la totalitat del Decret de Plantilles i la LEC. Aquestes mobilitzacions han d’exigir també la reversió de les retallades que encara patim i l’aturada de la Llei Aragonès.
  • Construir amb nosaltres CGT Ensenyament: Tots els sindicats disposem d’assessorament jurídic per als casos necessaris. El nostre, a més a més, proposa l’organització i mobilització dels i les treballadores com la millor manera per a defensar els nostres drets. De la mateixa manera que exigim democràcia als centres, també la defensem a l’hora de fer sindicalisme, és a dir, som els i les afiliades qui prenem les decisions de manera assembleària. Defensa’t i decideix com fer-ho amb nosaltres. Afilia’t!