Adjudicacions provisionals de llocs de treball per al curs 2007-08

Està previst que les adjudicacions es facin per dos anys.

Terminis:

21 de maig fins l’1 de juny:
– Professorat interí

13 al 25 de juny:
– Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió de lloc.

– Professorat procedent d’adscripció a l’estranger i de llocs de l’Administració educativa.

– Professorat amb destinació provisional.

– Professorat que sol·licita comissió de serveis.

16 al 20 de juliol:
– Professorat que superi les oposicions 2007