Informes per opos: situació i carta al Departament

Adjuntem L’Esquerda amb el nostre posicionament al respecte i us comuniquem que hem enviat aquesta comunicació al Departament:


Federació d’Ensenyament de CGT de Catalunya

Via Laietana 18, 9ena planta. 08003 Barcelona

cgtcatalunya@cgtense.cat


Al Conseller d’Educació
Al Director General de Recursos Educatius
Al Director General de Política Educativa
A la Subdirectora General d’Inspecció Educativa

Des de les primeres propostes del procés de selecció per a l’accés a la Funció Púbica, on s’anticipava la possibilitat de substituir una de les proves per un informe elaborat des del centre, fins les instruccions que darrerament s’han donat als inspectors i les primeres actuacions de les comissions encarregades d’avaluar els interins que triessin aquesta opció, les coses han canviat força.
Les declaracions d’intencions de la LOE en el sentit de valorar “l’experiència docent” i el pregó dels sindicats signants de que l’opció de l’informe permetria a alguns interins simplificar les proves i aportar una valoració positiva al tribunal, s’han convertir en la pràctica en un control desmesurat de la pràctica docent de l’interí/na.
Com ja vam criticar fa mesos, l’opció de l’informe només representava la substitució d’una petita part de la fase d’oposició, la qual recordem cal superar amb un cinc com a mínim perquè a l’interí/na se li pugui sumar l’apartat dels mèrits. Per tant, només estaven parlant d’alleugerir el procés per a alguns opositors interins. Amb tots els interrogants que hem arrossegat des de bon començament les instruccions que des del seu Departament, s’han fet arribar als inspectors, responen negativament a l’esperit del que parlava la LOE:

Si inicialment es plantejava que per a la valoració de l’interí/na es pogués triar entre: anàlisi de les programacions recollides al centre, entrevista i/o observació a l’aula de la pràctica docent; la majoria d’inspectors/es ja han manifestat que entraran a l’aula per a observar a tots/es els interins. Afegint a l’actual càrrega burocràtica que existeix cada cop més en els centres, un cert malestar entre els professorat afectat.
En molts casos s’està demanant l’elaboració d’unitats didàctiques específiques per a aquesta valoració. Pràcticament la mateixa feina que si fas la proba B2 davant el tribunal, però a sobre jutjat per una sola persona: l’inspector de torn.
En algunes especialitats de secundària on la comissió no compte amb professorat amb els requisits per avaluar l’interí (és d’altre grup o d’altre especialitat) l’avaluació cau exclusivament en mans de la inspecció, que desconeix totalment la tasca docent del professor/a.
Es posen traves a interins/es que estan de baixa o gaudint d’algun permís, maternitat…

Des de CGT demanem es retirin aquestes instruccions i se’n donin d’altres que desenvolupin la normativa mantenint l’esperit de simplificació , tot deixant l’informe en mans dels centres en tots els casos ja que no s’estan avaluant coneixements sinó exclusivament experiència docent.

Barcelona a 17 de maig de 2007

Federació d’Ensenyament de la CGT