Mesa General: Avançament del Calendari a les Escoles Bressol i altres informacions.

El passat 23 de maig ens convoquen a mesa general amb ordre del dia “Calendari bressol”. Posem en context, el curs passat el Departament d’educació va avançar el calendari lectiu de les escoles de la Generalitat.
L’Ajuntament de Barcelona ens van traspassar la proposta a la part social.
Des de CGT us vam fer arribar una enquesta per decidir com a col·lectiu quina era la vostra postura davant la proposta. Amb una resposta del 98% d’oposició a l’avançament del calendari. Aquesta proposta era inviable, i per això es va fer una moratòria d’un any.

La proposta actual de l’administració és:

Avançar el calendari com fa el departament d’educació, segons l’administració aquest curs les escoles començaran el dia 6 de setembre i ens insisteixen en el fet que al nostre conveni diu que ens hem d’equiparar al començament del calendari escolar del departament d’educació, també justifiquen l’interès per avançar el calendari per petició de les famílies.
Per tant, tenint en compte que cada curs ens han de compensar l’1 de setembre, que cau en divendres, entraríem a treballar el dilluns 4 i els infants començarien el dia 6.

Tots els sindicats de forma unànime diem NO a la proposta d’avançar el calendari.

Des de CGT exposem que ens sembla insultant aquesta proposta. Ens estan oferint dos dies (de sis hores cada un) que seran els únics que tindrem en tot el curs per preparar el gruix de feina de preparació que totes sabem que carreguem i que començant a partir del 12/09 ja ens queda just de temps, com l’administració no és conscient què comporta aquesta preparació, li recordem quines serien algunes de les tasques:

 • Grup de 2-3 anys nous- 19 entrevistes=19h , es dediquen entre 2 i tres dies i mig per aquesta tasca, fent-la una darrera de l’altra.
 • Grup de mitjans nous 13 entrevistes = 13 hores.
 • Grup de lactants 8 entrevistes = 8 hores.
 • Després de cada trobada amb la família cal, estructurar i transcriure la informació.
 • Reunions pedagògiques d’equip 1 hora per dia mínim, els primers dies més.
 • Reunions coordinació educadora de suport = 2 hores mínim.
 • Reunió amb educadores amb reducció de jornada = 2 hores mínim.
 • Temps per acollir a les educadores noves al centre.
 • Planificar i preparar el procés de familiarització.
 • Preparar les estances: estructurar i organitzar els espais, selecció i canvi de materials, netejar-los, fer compra de diferents recursos per l’escola.
 • Espais de l’escola interiors i exteriors. (jardí, entrada, espais comuns, SUM…).
 • I un llarg etcètera d’incidències que cal resoldre al setembre, entre d’altres.

Les escoles bressol acabem el 15 de juliol amb infants i amb la nova proposta, a diferència de les escoles nosaltres NO TENIM temps ni per tancar el curs ni per avançar feina pel setembre, no podem seguir el calendari de la Generalitat quan no tenim les mateixes condicions completament.

L’administració en vista de què no pot negar que en dos dies és inviable tot això, ens sorprèn proposant començar el dia 8 en comptes del dia 6, donant només quatre dies de preparació.

CGT contestem:

 • Ens dieu que el motiu del canvi és complir amb el que estipula el conveni referent a l’equiparació del començament del calendari amb el Departament, però ara ens suggeriu un altre dia diferent del Departament, per tant, amb aquesta nova proposta, els hi preguntem si, ja no és tan important el compliment del conveni?
 • El dia 8 és divendres, 9 i 10 cap de setmana i l’11 és festiu. Amb el calendari que hem tingut fins ara, començaríem el dia 12. En conseqüència, ens esteu proposant el 8, avançar un dia el calendari, sense cap sentit ni explicació lògica. Els hi expliquem com afecta un infant començar un divendres tenint el cap de setmana llarg pel mig, d’això tampoc són conscients.
 • Des del punt de vista del benestar dels infants (la nostra base), s’han plantejat com afecta una criatura, en ple període de familiarització, començar en un divendres, fer una parada de tres dies per retornar un dimarts?

Per tant, CGT no acceptem la proposta de l’administració i DEMANEN MORATÒRIA D’UN CURS MÉS PER TREBALLAR EL CANVI DE CALENDARI.
Estem a finals de curs, aquesta proposta demostra la poca sensibilitat que tenen amb la nostra tasca, en l’etapa 0-3 i la manca d’organització i planificació a l’hora de plantejar aquest tipus de propostes. A més com és habitual es presenta tard i enmig d’altres situacions importants.
Sí que creiem que, segons el que el col·lectiu ens heu manifestat, s’ha de negociar un acord en relació amb el calendari escolar de les escoles bressol. Fa temps que reivindiquem un canvi, no estem d’acord en acabar el 15 de juliol amb infants, evidentment avançar el calendari no és l’opció que volem ni el que les escoles bressol necessiten.

Ens convoquen a continuar la mesa el 25/05 perquè pensem la seva proposta i fem la nostra.

El dijous 25/05, la nostra postura a la mesa davant la proposta de l’administració ha estat:

CGT ENS OPOSEM A L’AVANÇAMENT DEL CALENDARI AQUEST CURS I DEMANEM EQUIPARACIÓ TOTAL AL CALENDARI ESCOLAR DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ.

No només al començament sinó també que el calendari lectiu finalitzi al juny per poder tancar el curs en condicions, disposar dels primers quinze dies de juliol per preparar el curs vinent i fer formació, de la que també en tenim dret a gaudir.

L’administració diu que aquesta proposta és un canvi de conveni i que, per tant, s’ha de negociar en la finalització de l’actual, a finals del 2024.
En conseqüència, la nostra proposta seria poder negociar equiparació TOTAL del calendari del Departament en Mesa de funcionaris (a diferència de la Mesa general, en aquestes meses es treballen temes concrets de cada sector, que es decideixen després en Mesa general) per a quan arribi la negociació del nou conveni poder fer el canvi i així aplicar l’equiparació del calendari pel curs 25-26. Mentrestant demanem mantenir el calendari com fins ara, que els infants comencin després del festiu 11 de setembre.

Com que no hem arribat a un acord, ja que tots els sindicats ens oposem a l’avançament del calendari,

Ll’Administració conclou que farà el que cregui més convenient legalment i ja informarà de com queda el calendari.

Altres informacions que s’han tractat a la mesa

 • Concurs de trasllats: Es pregunta quan sortirà el concurs de trasllats.
  L’administració ens informa que, NO hi haurà concurs de trasllat, justifiquen aquest fet dient que estem en fase de concurs d’oposició i que a l’acord de les bases diu que quan es dona una dotació de lloc es crea un compromís per quedar-te amb la plaça per la qual concurses, per tant, aquestes places d’interines que permeten la mobilitat de les funcionàries no es poden ocupar, ja que són de les persones que estan en procés d’estabilització. L’administració diu que el pròxim concurs de trasllat es farà quan acabi el concurs oposició, és a dir, com a mínim el 2025.
  Els sindicats unànimement estem en desacord amb aquesta mesura:
  – L’annex diu que cada dos anys es pot fer concurs de trasllats, aquest any toca fer el concurs. Aquesta decisió vulnera el dret a la mobilitat de les persones que n’han de fer ús.
  – Si ara no es fa la mobilitat, no es podrà fer quan passi el concurs d’oposició, ja que no hi haurà quasi vacants estructurals que permetin la mobilitat, en anteriors mesas l’administració va dir que es faria concurs de trasllats abans de l’estabilització.
  – Ens sembla poc respectuós que no hagin comunicat aquest fet a les funcionàries, la informació que han anat donant en cap cas era que no hi hauria concurs de trasllats, sinó al contrari, en alguns casos s’han donat previsió de dates, de funcionament.
  – Pensem que la justificació donada, malgrat semblar coherent, no coincideix amb les informacions que algunes referents i la mateixa administració ha anat donant els darrers mesos. Segons els seus arguments la impossibilitat de fer un concurs de trasllats era una situació que ja es podia preveure amb temps i ser transparent amb la resposta des d’un principi. Una vegada més veiem com l’IMEB no es mostra clar amb les seves respostes i anuncia decisions quan hi ha poc marge de negociació i mobilització.
 • Concurs oposició, calendari previst:
  – Concurs de mèrits
  , es preveu pel setembre del 23.
  Concurs oposició reduït, es preveu que no es farà abans del 2024.
  Concurs de direccions: les directores es queden on estan fins que tothom estabilitzi.
 • Borsa de substitucions:
  – Es publicarà la llista ordenada la setmana vinent.
  – Al juny, es podrà demanar voluntàriament si vols terç, igualment s’ofereix la completa si et toca i si no la vols, llavors pots optar per la parcial, com s’ha fet fins ara.
  – Ens diuen que es preveu que a la borsa hi hagi aproximadament 40% mestres i 60% d’educadores.
  – Les reduccions de jornada si estan aparellades per la mateixa categoria sí que poden demanar continuïtat.

Les primeres mesas de negociació després de les eleccions sindicals han estat tot un despropòsit en referència a les escoles bressol, tenim la certesa que les professionals de les escoles bressol estem al final de la llista respecte a propostes de millora de les nostres condicions laborals, i de les nostres escoles a les negociacions a les meses de l’Ajuntament de Barcelona i, no només no milloren les condicions sinó que hi ha tendència a empitjorar-les.

Aquest passat 24 de maig, la plataforma “Dignitat pel 0-3” va convocar una mobilització a pl. Sant Jaume. Des de CGT vam fer costat a l’acció, vam fer difusió i vam estar presents, sense banderes, perquè això ja no va de sindicats, això va de defensar drets, els dels infants i professionals, els d’unes escoles de qualitat. En un context sociopolític en què els drets estan essent atacats constantment i no podem permetre que allò que les nostres companyes van lluitar i defensar cada vegada estigui més malmès. No podem acceptar molles quan parlem d’infància i quan les professionals estem extenuades. Companyes feu-vos visibles! Buidem de queixes els passadissos i les estances i omplim els carrers. Actuem.

Gràcies a totes les companyes que vau estar!
Trobar-nos va ser un bri d’aire, un espai per mirar-nos als ulls i compartir la manca d’esma i l’embranzida de sentir-nos acompanyades estimant la professió des de la defensa dels drets de la petita infància i de les professionals i famílies que les acompanyen.