Mesa General CEB 16/6/22

0. Previes

La part social tenim qüestions prèvies:

– Cal posar data pel monogràfic sobre les dades de personal interí pels processos d’estabilització del ceb.

En principi es proposa pel 22 de juny

– Aquest curs no s’han enviat les plantilles de Massana, les demanem.

– Atès que l’equiparació salarial de PT i PS encara no és efectiva i no s’ha aprovat resolució ni normativa, demanem que surtin a procés d’estabilització les places de PT.

– Respecte formació transversal de l’Ajuntament a que pot optar el PAS, s’ha enviat la informació al correu @bcn.cat, i aquest s’ha anul·lat pel personal del CEB atès que el correu corporatiu és a partir d’ara @xtec.cat. Es demana que s’enviï la informació als correus xtec.

– Respecte el concurs de trasllats de subaltens, els i les aspirants no podien saber quin horari fa el centre i tampoc el canvi de calendari que es proposa als centres d’FP. Es demana que hi puguin renunciar o, en detriment, que puguin concursar el curs vinent i no haver d’esperar dos anys.

– Es demana l’actualització de les borses docents.

– Es demana una mesa per elaborar una normativa de borses docents. Fa anys que la demanem.

– Hem rebut l’esborrany de les bases de les borses del grau de Massana. Tots els sindicats vam expressar el nostre desacord per email atès que primer hauriem de tenir una normativa de borses docents pròpia. Aquest esborrany es una còpia de les borses de la Generalitat sobretot pel que fa a l’avaluació docent. S’apunta que la normativa de referència ha de ser la d’Ajuntament. Es demana una mesa per tractar aquesta qüestió.

Demanem una explicació sobre els criteris de confecció de plantilles publicats el curs passat. Com a CGT vam registrar instància al·legant que era un decret de plantilles encobert. La instància no ha obtingut resposta; però l’administració assegura que aquests criteris no s’han aplicat i no s’aplicaran. Ens agradaria que contestessin la instància per escrit.

– Es demanen les plantilles del curs vinent. L’administració diu que la setmana vinent ja tindran Primària i Escoles d’adults, però secundària trigaran més. L’administració diu que es publicarà una resolució amb les adjudicacions, no saben quan.

– Es pregunta sobre els primers dies de juliol i què passa amb el personal substitut. No se sap on aniran si no hi ha adjudicacions, per tant els primers dies de juliol no han d’anar al centre si no tenen un nomenament. Estan redactant una nota pels centres sobre els primers dies de juliol.

El 20 de maig el Departament publicava una modificació del document de Personal Docent, on ara diu:

“El personal docent dels centres educatius públics pot iniciar les activitats d’organització del curs 2022-2023, un cop acabades les activitats de tancament del curs 2021-2022.

Tot i que hi ha personal docent que dedica el mes de juliol a fer activitats de formació, la direcció del centre pot convocar el professorat que tingui nomenament vigent durant el mes de juliol de 2022 i que, a més, hagi obtingut una destinació provisional al seu centre per al curs 2022-2023 en l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2022, per organitzar el nou curs escolar durant els cinc primers dies laborables de juliol.

Durant el període indicat, el personal docent titular de la plantilla del centre té l’horari laboral setmanal que s’estableix amb caràcter general per als funcionaris de la Generalitat de Catalunya, horari que actualment és de 37 hores i 30 minuts setmanals.” (pàg. 65).

Si el personal substitut no té nomenament, no ha d’anar a treballar. L’administració diu que estan redactant una nota per les direccions.

1. Calendari PAS FP

L’administració diu que per aquest curs la majoria de centres han arribat a un acord. La part social apunta que no ha sigut un acord sinó una acceptació. Es demana que les persones que ja han fet les 40 hores no hagin de treballar més enllà del 15 de juliol.

La part social no acceptem el canvi de calendari i queda pendent per una propera mesa.

2. Instrucció cessament

Des de la part social es fan propostes de millora de la instrucció de cessament.

Tal i com va apuntar la CGT, s’ha tret la paraula “obligatoria” en el redactat sobre cessament progressiu i ara només apareix la paraula “jubilació”. És a dir, que la bonificació dels 9 mesos serà aplicable a qualsevol tipus de jubilació.

Properament es publicarà la instrucció.