Nous permisos del reial decret llei 5/2023 del 28 de juny: 8 setmanes per cura de menors i dies per hospitalització de convivent

El juny passat el govern publicava al BOE el real decret llei que modifica i amplia alguns permisos.

La Generalitat ha publicat una nota informativa al respecte, per tant aquests permisos ja són vigents des del juny. VEGEU NOTA INFORMATIVA

En concret s’amplien els dies per accident, malaltia greu, hospitalització, o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari. 5 dies per familiars de 1r grau o persona que conviu al mateix domicili i 4 dies per familiar de 2n grau.

S’afegeix un nou permís parental de fins a vuit setmanes per cura de fill, filla o menor acollit per temps superior a un any, fins al moment en què el menor compleixi vuit anys.

El problema és que mentre el primer ja s’ha actualitzat al portal de centres, el de les vuit setmanes per cura de menor encara no hi apareix.

Per això hem registrat instància sol·licitant que l’habilitin i animem a les persones interessades en gaudir aquest permís que facin el mateix prenent com a model, si ho creieu adient, la que hem registrat com a CGT: