Reunió amb direcció de RH del CEB (Ajuntament de Bcn): estabilització, oposicions, borses, nomenaments…

Des d’inici de curs que estem reclamant que es convoqui la mesa del CEB per parlar de diferents temes pendents. Hem enviat emails fent les preguntes i insistit en diversos temes i finalment ens van convocar a una reunió amb la direcció de RH del CEB. Traslladem la informació rebuda.

1. Processos d’estabilització i oposició ordinària  

Segons ens diu el director de RH, les al·legacions presentades s’han de contestar per escrit

1.1 Concurs de mèrits

S’han publicat les llistes de mèrits definitius de 26 de les 53 categories. La resta està pendent dels resultats de la prova de català.

Pel que fa al sector educatiu, manquen les categories de Bressol, Professorat tècnic, Professorat de secundària, Subalterns i Auxiliars administratius en espera dels resultats de la prova de català. Es preveu que sortirà la llista definitiva a finals d’octubre.

Les persones de les categories ja resoltes han de presentar la documentació al registre del CEB des del 19 d’octubre fins al 27 d’octubre. Previsiblement, es nomenaran funcionaris al novembre (no confirmat).

Trobeu la nova informació al final del portal de la convocatòria: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/oferta-publica-docupacio/estabilitzacio-per-concurs-de-merits

Si no s’està d’acord amb la resolució definitiva s’haurà d’interposar recurs d’alçada o de reposició.

1.2 Oposició reduïda

Ha sortit publicada una data aproximada de la prova: 16 de desembre

Les noves informacions es publiquen al portal de la convocatòria: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/oferta-publica-docupacio/estabilitzacio-per-concurs-oposicio

1.3 Oposició ordinària

Estan redactant les bases i ens les enviaran abans de publicar-les.

Les persones que porten 3 o més anys ocupant una plaça han rebut un email informant que la plaça que ocupen sortirà a oposició. Pot haver-hi persones que aquest curs hagin canviat d’especialitat (per exemple de PT a PS). Ens diuen que es farà una revisió de les places ofertades segons les especialitats que s’ocupen actualment i les necessitats de servei.

En principi, les persones que hagin rebut l’email i no obtinguin plaça, romandran a la borsa i conservaran l’antiguitat, però perdran la plaça que ocupen actualment perquè l’ocuparà la persona que guanyi l’oposició.

CALENDARI I CONTINGUT DE LES PROVES: TOT SÓN PREVISIONS

Al novembre s’acordarà i publicarà el calendari i els títols dels temes de la segona prova.

Primer trimestre de 2024: execució de la primera prova

La primera prova serà la mateixa que la prova de l’oposició reduïda: 10 temes per A1 i 8 temes per A2

VEGEU ELS TEMARIS DE L’OPOSICIÓ REDUÏDA A LES BASES

La segona prova encara no saben el contingut.

Des de CGT demanem que sigui una prova més pràctica com la presentació d’una situació d’aprenentatge.

Ens contesten que s’han de regir per la llei superior d’ingrés als cossos docents i que hauran d’adaptar la prova a aquesta normativa. No sap si entraran tots els temes docents ordinaris, ni si hi haurà una prova de desenvolupament o presentació de programació. El que sí assegura és que el marc pel que fa al temari és el que dictamina la llei, no sap el tipus de prova

No ens aclareixen el contingut de la segona prova (o potser més) i reclamem que sigui una prova pràctica de presentació d’una situació d’aprenentatge o una prova que faciliti que els que hi són es quedin perquè moltes persones ja estan en abús de temporalitat de 5 anys.

2- Criteris per tramitar la baixa a la seguretat social en acabar el nomenament de vacant a 30 d’agost

Algunes persones amb vacant ens comenten que els han donat de baixa a la seguretat social, quan en principi, des de fa uns anys i després d’insistir-hi molt des de CGT, ja no es donen de baixa de la Seguretat Social.

La direcció de RH ens diu que els criteris són els mateixos i que hauria de saber quin és el cas concret per poder donar una resposta.

Els criteris que ens van transmetre des de RH al 2021 arran de les nostres instàncies són aquests: VEGEU CRITERIS

Si algú té dubtes del motiu pel qual han sigut donades de baixa, podeu informar-nos i farem la consulta particular al CEB

3- Integració del Professorat Tècnic (PT A2) a la categoria de Professorat de Secundària (PS A1)

A la Generalitat al juny es va publicar el concurs de mèrits per la integració del cos de PT al cos de PS, aquest desapareix i se’n crea un de nou d’especialistes. Demanem que es faci pels docents de l’ajuntament. Des de CGT hem registrat instància al respecte i animat a les persones afectades que també registrin instància.

VEGEU MÉS INFORMACIÓ SOBRE PT I PS I LA INSTÀNCIA

A més, el decret estatal d’integració sembla que deixi fora del procés als Mestres de Taller. Nosaltres demanem que també s’incloguin.

Ens contesten que és un dels temes que s’ha deixat pel final perquè el cobrament serà retroactiu des de l’1 de gener del 2021 i doncs les persones afectades ho cobraran tot. La direcció de RH es lamenta que van saturats amb altres qüestions prioritàries com l’estabilització i les oposicions i que per això ho han de deixar pel final.

Des de CGT hem reclamat per escrit a l’Ajuntament i al CEB que s’inclogui en la integració als Mestres de Taller atès que entenem que el decret estatal els deixa fora.

4- Borses municipals i nomenaments

Fa molt de temps que demanem convocar una mesa per poder parlar de la normativa de borses i els criteris de confecció de plantilles. Hem registrat diverses instàncies al respecte, Vegeu-ne l’última: Instància sobre borses docents i adjudicacions de substitucions. Extinció encoberta.

Tenim una entrada al nostre web on es transcriu el que ens van explicar un dia per telèfon de com funcionaven les borses: VEGEU FUNCIONAMENT BORSES DOCENTS MUNICIPALS

Enumerem els problemes de les borses

– No està publicada la llista de persones que s’han inscrit a la borsa i no han treballat mai. 

– Les persones que es volen canviar d’especialitat o ampliar-la no ho poden fer.

– Reclamem un sistema on es pugui controlar qui és l’últim nomenat de la borsa. 

– Tot són difícils cobertures. Al març vam fer instància demanant que s’obrin les borses d’anglès i història, ja que els nous nomenaments provenen de les borses de la Generalitat. Qui determina les difícils cobertures? quins són els criteris? les direccions ho han de justificar (petició motivada)? 

La direcció de RH admet que el sistema de gestió de borses està desfasat i que s’ha de buscar un sistema més transparent. Ens informa que estan parlant amb el Departament per poder utilitzar el seu aplicatiu de gestió de borses i nomenaments. També ens parla de la saturació i que no es veuen capaços de poder gestionar una obertura de borses o de canvi d’especialitat. També ens comenta que com les borses no s’obren estan exhaurides, i per això es convoquen difícils cobertures i també ens diu que no ens volen extingir. Ens assegura que un cop acabada l’estabilització i la integració de PT a PS, serà la següent qüestió que treballaran.

Des de CGT pensem que la normativa de borses i els criteris de confecció de plantilles són un tema cabdal que portem reclamant des de fa vuit anys i que si a RH falten recursos, l’Ajuntament i el Departament els ha de posar, la situació actual és un menysteniment cap a les treballadores dels centres i una explotació del personal del CEB.

Pel que fa als nomenaments. A vegades s’adjudiquen especialitats a gent que no té la titulació. A més tampoc en són coneixedors. A l’hora de demanar serveis prestats s’adonen que l’han nomenat d’una especialitat que no ha exercit. A l’hora de presentar-se a oposicions es troben la sorpresa que han estat contractats per una altra especialitat. Quina solució hi ha? 

La direcció de RH demana que enviem el cas a veure si es pot fer alguna cosa, però ja vam enviar un email explicant el cas.

Des de CGT reclamem més celeritat en la comunicació dels nomenaments per evitar aquestes sorpreses i que les direccions respectin nomenaments i especialitats.

Borses de personal Subaltern: 

Les persones que esperen una substitució no saben quina previsió de poder treballar tenen. Cal transparència en la contractació. 

La direcció de RH ens informa que al novembre començaran entrevistes (segurament en dinàmica de grups) del bloc C perquè fa falta personal subaltern. També comenta que aquest col·lectiu no es podrà incloure en l’aplicatiu del Departament.

5. Canvi en la nòmina del professorat de Grau de l’Escola Massana.

Ens comuniquen que a l’Escola Massana la direcció ha informat les treballadores que des de RH de l’Ajuntament s’ha donat la directriu que els docents de Grau cobraran amb relació a la càrrega lectiva d’aquell semestre, en comptes de la mitjana anual com es feia prèviament.

Aquest fet pot afectar a les nòmines de les treballadores que tenen una diferent càrrega lectiva entre els dos semestres.

Considerem que això no millora la qualitat laboral del professorat i, més avisant amb tan poca antelació, provocant un greuge a l’hora de tenir una qualitat de vida digna. Ens agradaria saber quan i on s’ha pactat aquest acord

Les llistes de Grau estan tancades i no es cobreixen les substitucions, a Massana estan desesperats.

RH diu que ho estan treballant, convocant difícils cobertures i fer entrevistes, però no hi ha docents.

Pel que fa a la nòmina s’estava fent malament d’acord amb la mitjana, si la persona té una baixa es compliquen les bases de cotització i les substitucions i les mútues ho revisen i no es volen arriscar.

CGT diem que la comunicació no ha sigut adequada. S’hauria de donar una explicació a les treballadores des del CEB i avisar amb antelació perquè la gent ho pugui preveure.

La direcció de RH s’apunta que s’ha de fer una comunicació més adient.