Resolució interinatges i substitucions

En el DOGC del 6 de juliol s’ha publicat la resolució sobre adjudicacions de vacants d’interinatges i substitucions entre 28 d’agost i 14 de setembre: serà telemàtica, s’ajustaran a les reduccions que cobreixin (1/3, ½), es podran acumular fins a arribar a la jornada sencera (cosa força difícil en el cas dels 1/3) i es planteja la dedicació lectiva especials (hores extres) per cobrir vacants (3 mestres o 3 professors/es per cobrir mitja jornada i 2 mestres o 2 professors/es per cobrir un terç de jornada)

Per anar al DOGC: cliqueu aquí