RESUM assemblea treballadores d’escoles bressol de l’IMEB. 12/05/2022

El passat dijous a l’assemblea es van prendre un seguit de decisions importants que a continuació us traslladem.

Prèvies.

  • Des de CGT CEB-IMEB expliquem que s’està fent referent a l’article 11 del Decret 282/2006. Com ja sabeu per la informació que us hem fet arribar aquestes darreres setmanes, a les nostres escoles s’està vulnerant l’article 11 del Decret (tenim menys professionals de les que estableix la normativa general, en aquest cas el Decret que regula el primer cicle de l’educació infantil).
  • També informem que vam envair un correu a l’IMEB (i posteriorment vam entregar una instància) per denunciar el document que des de l’Administració es feia arribar a les escoles amb l’objectiu de què aquestes, el dia abans de les vagues, notifiquessin les persones que cobririen els serveis mínims. En les darreres vagues, a més a més, aquest document es va arribar a enviar amb la data del dia d’abans de la vaga en l’apartat de la signatura, amb lo qual de manera implícita s’estava demanant (o encara pitjor, cohesionant) a les direccions perquè fessin una gestió prèvia del que no els toca, i a totes les treballadores se les condicionava a manifestar la seva voluntat (o no, de fer vaga). Donat al fet que legalment com a treballadora pots decidir si vols o no vols fer vaga fins al mateix dia, vam denúncia el fet per tal de garantir aquest dret. Podeu consultar una infografia que hem sobre: preguntes freqüents vagues (IMEB).  
  • Fruit del recull de demandes i necessitats que com a CGT anem recollint de les companyes i companys de les escoles bressol, des de CGT CEB-IMEB hem fet un preavís de vaga propi, és a dir, a banda del preavís de vaga general de totes les etapes educatives, hem fet un de concret a l’Ajuntament de Barcelona per deixar constància de les reivindicacions i necessitats de bressol.

Debat, reflexions i acords.

  • S’acorda fer un escrit signat per l’assemblea de treballadores que s’enviarà a tots els sindicats per demanar que s’exigeixi el compliment de l’article 11 del Decret 282/2006.
  • Es debat sobre els dies de vaga i les jornades, en aquest punt l’assemblea acorda adherir-se com a bressol en bloc els dies 25/05 i el 9/06. En referència a les jornades parcials de vaga del dia 17/05 i 2/06 es valora fer accions a l’escola (penjar cartells, donar més informació a les famílies, generar fulletons amb la informació dels motius de vaga per repartir a l’entrada de l’escola…)
  • Es reflexiona sobre la necessitat que tots els sindicats amb representació a l’IMEB treballin les vagues, tant en l’organització d’aquestes, com en la difusió. L’assemblea acorda crear un document de petició a tots els sindicats perquè treballin les vagues a bressol, en la mateixa assemblea hi ha persones que ja assumeixen la tasca de fer-ho.
  • Es reflexiona sobre la important tasca de fer treball i difusió amb les famílies. També hi ha moltes AFAS que estan treballant molt i cal anar-hi de la mà. Perquè les famílies entenguin quines són les reivindicacions, per tal que puguin participar i donar-nos suport, cal que anem agafats de la mà.

Organització dies de vaga.

S’acorda crear un grup de treball per generar el contingut i les accions dels pròxims dies de vaga. Aquest grup serà per elaborar i assumir tasques organitzatives durant els dos dies. Durant l’assemblea s’apunten persones per formar part del grup i treballar conjuntament.

Reflexió post-assemblea

Volem recordar la importància de les assemblees com a mitjà de reflexió debat i presa de decisions.

Des de la CGT CEB-IMEB entenem la nostra tasca des d’aquest motor i volem continuar fent feina i defensant el que les nostres companyes i companys del col·lectiu necessiten, basant-nos en la detecció real de les pròpies experiències laborals i professionals.

Som coneixedores del desgast i cansament global que portem totes les persones que treballem a les escoles bressol, però per això seguim apostant per continuar amb la lluita de la millora de condicions laborals, educatives i de qualitat de les escoles bressol. No volem que es perpetuïn aquestes condicions insostenibles per totes, treballadores i infants.

Us animem a participar de les properes assemblees que esdevinguin, així com, de les mobilitzacions i accions en defensa de les Escoles Bressol.

Sabem-nos juntes, reconeixem-nos la força que tenim!

SEGUIM!