Fem un preavís de vaga educativa dirigida a l’Ajuntament de Barcelona.

Després dels 5 dies de vaga a l’Ensenyament públic, les negociacions van donar pocs fruits, tot i que el departament va fer algunes concessions, com oferir la reducció d’una hora lectiva a primària, el comitè de vaga va valorar que no era suficient atès que dividia el personal i que, per tant, calia seguir amb les mobilitzacions i hem convocat 4 dies de vaga:

17 de maig de 8 a 10h

25 de maig tot el dia

2 de juny de 8 a 10h

9 de juny tot el dia

Per això, hem aprofitat aquestes noves convocatòries de vaga per fer un preavís adreçat a l’ajuntament de Barcelona amb les nostres demandes concretes que portem anys reclamant tant a les meses de negociació com a través d’instàncies i reclamacions.

Per això, a les demandes de la convocatòria unitària envers el Departament d’Educació, sumem les següents envers l’Ajuntament:

Demandes del personal dels centres municipals envers l’ajuntament de Barcelona: 

I també n’hem fet per les companyes de les escoles bressol de Barcelona:

Demandes de les educadores de les escoles bressol envers l’Ajuntament de Barcelona: 

 • Baixada de ràtios (5, 9, 15) pel benestar dels infants, de les famílies i de les treballadores.
 • Compliment del Decret 282/2006 art 11. Nombre i qualificació dels professionals. En concret: 

“El nombre mínim dels professionals en presència simultània ha de ser igual al nombre de grups en funcionament simultani és un de més per cada tres grups”

 • Substitucions des del primer dia: baixes, formacions, triennis, dies personals i premis d’antiguitat.
 • Consecució de més hores de coordinació i gestió dintre de l’horari laboral actual per tal de garantir un model real de qualitat basat en la democràcia de centres i el debat pedagògic.
 • Millora del benestar de les treballadores, adaptant el lloc de treball a partir dels 55 anys i per una jubilació anticipada incentivada. 
 • Per un ingrés just a la funció pública i el reconeixement de la nostra categoria professional, sense vulnerar el Decret 282/2006 art. 11. 
 • Contractació de personal administratiu i/o subaltern per complementar l’excés de tasques de direcció.
 • Municipalització de les professionals dels equips  de suport educatiu i per la remunicipalització de les professionals dels equips de cuina i neteja.
 • Reserva de 2 places per cada infant amb NESE i contractació directa de professionals especialitats per a garantir l’acompanyament i el suport necessari. 
 • Negociació d’un nou annex de l’IMEB a l’acord de condicions del personal de l’ajuntament de Barcelona.
 • Que les persones substitutes de llarga durada tinguin els mateixos drets que les persones en interinatge. 

Demandes de les educadores de les escoles bressol envers el Departament d’Educació.

 • Reconeixement i regulació de l’etapa 0-3 considerant-la  educativa,  no  volem ser un servei assistencial que sosté la manca de polítiques laborals.  
 • Finançament suficient i equitatiu per tal de garantir una educació pública i de qualitat per al primer cicle de l’educació infantil. 
 • Regulació de ràtios en concordança amb les recomanacions de la Unió Europea (4, 6, 8).
 • Elaboració d’un nou Decret de regulació del primer cicle d’educació infantil i els requisits dels centres. 

Escalfem motors per la vaga

Aquest dissabte 14 de maig escalfem motors per la vaga, sumeu-vos a la jornada de lluita per l’educació pública organitzada per l’AFFAC i el Sindicat d’Estudiants amb el suport dels sindicats d’educació. És molt important que en feu difusió amb el veïnat, la família i les amistats. Trobem-nos!!