La FP i els centres municipals. Sessió informativa amb relació a la planificació dels Ensenyaments Postobligatoris a la ciutat de Barcelona. 2.2.22

El 2 de desembre, durant la tercera vaga del curs per l’estabilitat del personal interí, docents del centre municipal del Narcís Monturiol ens informaven que el CEB té un pla per cedir la gestió del centre al Parc Salut Mar. Davant la sorpresa vam començar a fer instàncies i demanar explicacions al consorci, amb qui fèiem una primera reunió el 16 de desembre d’on vam sortir amb més preguntes que respostes. 

Dos mesos després, ens convoquen a una sessió informativa en relació a la planificació dels ensenyaments postobligatoris a la ciutat de Barcelona, on la directora d’ensenyaments postobligatoris, Gemma Verdés, ens presentava un power point titulat “Pla director dels equipaments d’ensenyaments professionalitzadors” (que es publicarà al web del CEB).

El pla és reorganitzar la formació professionalitzadora en 11 àmbits o sectors professionals ubicats a entorns on hi ha hubs econòmics. Això suposa una reordenació dels centres per caminar cap a un tipus de centre integrat d’itinerari complet en un sector productiu concret, que pugui impartir des de l’FP inicial (GM, GS) fins l’ocupacional. 

Gemma Verdés assegura que la titularitat sempre es respectarà, si un centre s’ha d’escindir en dos, ambdós seran municipals. La idea és créixer amb més cicles i implementar moltes més places. 

Pel que fa al Narcís Monturiol, el volen ubicar al sector sanitari, i traslladar l’àmbit de les ciències mediambientals al Rubió i Tudurí, començant l’any vinent amb el primer curs del cicle d’educació i control mediambiental i després el cicle de química i salut ambiental. Asseguren que no hi ha cap pèrdua de llocs de treball. 

La nostra preocupació, però, són les places municipals i els llocs de feina de les persones interines. Com ja sabem, quan es fan canvis en l’oferta formativa als centres municipals i no s’obren línies en altres centres de la mateixa titularitat es poden perdre llocs de treball. 

L’administració ha sol·licitat que el Narcís Monturiol s’integri al Consorci Parc Salut Mar, estan en converses i esperen resposta. Diu que aquest consorci és absolutament públic… i que els llocs de treball dels funcionaris estan absolutament bloquejats i el personal interí té una condició com a interí, com a qualsevol altre lloc…

Però si consultem l’hemeroteca veiem que la gestió del PSMar no és del tot transparent ni efectiva: https://indignadasxrecortessanidad.wordpress.com/category/servicios-publicos/ , https://www.europapress.es/catalunya/noticia-3200-trabajadores-parc-salut-mar-rechazan-despidos-cadenas-humanas-20110620175620.html , https://beteve.cat/societat/sanitat-publica-parc-salut-mar-hospital-privatitzacio/ . O també aquest interessant fil de Twitter: https://twitter.com/xhinaski/status/1324663219005390850, O aquest també interessant vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=MRk7vFP4wJ0 

La part social pregunta quins centres municipals estan afectats per aquest pla. 

L’administració contesta que tots els que imparteixen ESO i FP, es va començar amb el Ferran Tallada, on es va començar a treure l’ESO. També afectarà el Castell de Sant Foix i al Rubió i Tudurí pel curs 2023. I a l’Anna Gironella de Mundet a més llarg termini, s’ha d’aprovar el pla. L’any 2030 cap institut d’FP compartirà espai amb l’ESO. 

La part social denuncia la manca de transparència en aquests processos, com va passar el curs passat amb el Ferran Tallada i que no és el mateix que amb centres de la generalitat, perquè si s’elimina l’ESO i no s’obren línies d’ESO a un altre centre municipal, aquest professorat perd el lloc de feina. 

La CGT preguntem com afectarà la relocalització de l’institut arran del decret del 14/2021 (Icetazo)  de consolidació de places, quina consideració tindrà el personal interí quant als llocs estructurals que hagin pogut generar tots aquests anys a l’institut. 

L’administració contesta que tenen pendent d’executar les convocatòries de l’oferta pública que estan retenint per veure com el departament d’educació decideix plantejar quines són aquelles places ocupades més de determinats anys. En aquest cas, tot i que canviï la gestió, els llocs no varien, vol dir que ja estan dintre de l’oferta pública aprovada, i no començaran de zero per comptar l’experiència. Els funcionaris són municipals que s’adscriuen a diferents ens, però el lloc de treball és el mateix, també si passen al PSMar. 

La part social reclama que s’obrin les llistes municipals perquè falten docents en moltes especialitats. 

L’administració respon que estan dissenyant mesures de flexibilització en la contractació de professionals. (“flexibilització de la contractació” podem imaginar què significa… contractació  de tipus laboral d’especialistes a través d’entrevista??)

La CGT preguntem què significa cedir la gestió i quin tipus de contractació tindran els docents, de funcionari o de laboral. 

L’administració contesta que significa canviar d’òrgan que gestiona, i doncs en comptes de parlar amb rrhh del Consorci d’Educació haurem de parlar amb rrhh de PSMar. Diu que encara no sap quin tipus de contractació serà. 

La CGT, però, sabem, per exemple, que la Gerent del PSMar cobra 127.857€  anuals i que hi ha una ràtio de 1 càrrec directiu amb sous desorbitats per cada 11 treballadores. Mentrestant,  la setmana passada el personal sanitari estava en vaga per les seves condicions laborals i l’empitjorament del servei. També hem trobat una oferta laboral docent per l’Institut Bonanova (que ja es va cedir al PSMar), que indica que és un contracte laboral a través d’entrevista, és a dir, contractació a dit i molt més precària que un nomenament de funcionari. . 

Desitgem que el que ha dit l’administració respecte a la conservació dels llocs de feina del personal interí i funcionari sigui així. Així i tot també ens preocupa el futur de l’institut i de l’educació pública en general arran de la deriva privatitzadora a la qual sembla que estem abocades. 

Des de CGT seguirem alerta pel que pugui passar als centres municipals i continuarem defensant amb tota la nostra força uns serveis 100% públics.