Reunió de treball d’estabilització al CEB 16 i 21 de setembre 2022

Atenció persones substitutes el 2016! Recompte de places i bases dels processos d’estabilització.

En continuïtat amb la reunió del 28 de juliol, el CEB ens ha convocat a dues reunions per treballar els processos d’estabilització que s’hauran de dur a terme. 

Com ja us hem explicat amb anterioritat, està sent molt difícil per la part sindical controlar que les places que surten a cada especialitat siguin les que toquen atès que l’administració no ens ha facilitat les dades correctes tot i haver-les demanat insistentment i per totes les vies. Estem treballant, doncs, amb la informació que està penjada al web del Consorci d’Educació.

Així i tot, aquests dos dies de reunió i els anteriors hem estat repassant, persona per persona del PAS, PAE, primària i especialitats d’art, les places que han de sortir a ambdós processos, tenint en compte l’antiguitat que consta en els documents que us comentem. 

Des de CGT, després de la reunió del dia 16, vam fer un llistat de les persones de les quals sorgien dubtes, sovint pel fet que algunes d’elles han tingut interrupcions voluntàries de la seva relació contractual amb el Consorci; i en altres ocasions de persones que estan en situació de baixa o altres circumstàncies que han fet que enguany no tinguessin nomenament. Encara ens falta revisar la proposta de places de secundària. Tornarem a enviar preguntes per corroborar el nombre de places que proposa l’administració. 

En la reunió del 21 de setembre, doncs, ens hem dedicat a comentar els casos de què tenim constància per determinar el nombre de places que sortiran a cada especialitat i categoria. També hem tornat a demanar les dades que continuem esperant. En aquesta reunió, però, hem aconseguit que les places en abús de temporalitat que estaven ocupades per persones que han guanyat oposicions a la Generalitat i que ja no formen part de les borses de l’ajuntament, surtin també als processos d’estabilització.

En la reunió del 16 de setembre, després d’una estona fent el recompte de persones interines afectades pels processos d’estabilització, l’administració ens va facilitar la seva proposta de bases pel concurs de mèrits. Aquesta proposta, com preveiem, és un calc de les bases que ha publicat el Departament d’Educació.

Des de CGT vam expressar la nostra absoluta disconformitat amb aquestes bases, argumentant que els docents de l’ajuntament no som cossos docents de l’Estat i que no ens tenen perquè aplicar el decret estatal de cossos docents 270/2022 on s’estableix que pel concurs de mèrits es comptaran fins a 7 punts d’experiència i fins a 8 d’altres mèrits. Aquest decret és totalment contrari a la finalitat d’aquests processos, que és estabilitzar la gent que duu més anys treballats com a docent de l’ajuntament i que com a CGT fa anys que defensem, culminant, el curs passat, amb tres vagues que han fet possible el concurs de mèrits. Per tant, la CGT ens hi oposarem per totes les vies.

D’altra banda, encara està pendent la reunió de Mesa General de l’ajuntament on s’hauran de negociar les bases pels processos de la resta de categories de l’ajuntament, de les quals encara no en tenim cap esborrany. Fins que no s’hagin negociat aquestes bases, no tindrem el referent necessari per negociar les bases docents o del personal PAE.

Entenem el patiment que esteu vivint davant la incertesa que suposa no saber encara si la vostra plaça sortirà a concurs de mèrits o no, ni saber quines bases regiran el procés. Estem fent el possible per esbrinar-ho amb celeritat. 

Des de CGT comencem a visitar centres per informar-vos presencialment. Us animem a contactar amb nosaltres dient quin dia i hora us va bé per poder informar el màxim nombre de persones del vostre centre. Escriviu un correu a cgtcebimeb@gmail.com, o contacteu a la vostra delegada de centre.

Atenció!! Persones amb nomenament de substitució el 2016

En la reunió del dia 16, la CGT vam posar sobre la taula el fet que, El Departament, acatant una sentència judicial, va abonar en la nòmina de maig de 2022 la retribució corresponent al mes de juliol de 2016 al professorat substitut de centres de la Generalitat que complia aquests dos requisits: sis mesos treballats durant el curs i trenta hores de formació el mes de juliol d’aquell any 2016. A la vegada se’ls va introduir el temps treballat a l’ATRI.

El personal docent de l’Ajuntament estem equiparats en salari, horari i calendari, i, per tant, tenim dret a l’abonament i al recompte de dies treballats. Si s’afegissin els dies a les persones afectades, podria incrementar-se el nombre de places que sortirien a cada procés. En principi, l’administració ha fet cas omís a la nostra demanda, i ens va dir que les persones afectades ho hauran de reclamar. Com a CGT hem registrat instància fent la demanda. Recomanem a les persones afectades que també la facin. Podeu utilitzar la nostra instància com a model, introduint les vostres dades i justificant que l’any 2016 estàveu en la situació esmentada.