Cròniques de la Mesa de No Negociació #5- 14-11-2023

El Departament exposa els seus mandats. 

La part social, per ordre i seguint el protocol, contraargumentem. 

El Departament respon que s’aplicarà igualment sense cap modificació.

A continuació es passa al següent punt.

Més que una mesa sectorial, el que hi ha al Departament d’Educació sembla la taula del No Aniversari de la famosa novel·la de Lewis Caroll.

Mesa sectorial amb un únic punt de l’ordre del dia, la resolució de les instruccions d’avaluació del professorat novell del programa Sensei. El conjunt de sindicats hem demanat incloure més punts i torn obert, la qual cosa ha estat denegada pel Departament, incomplint el seu propi reglament (article 10.4).

Des de CGT hem fet una intervenció prèvia manifestant la falta de respecte i la falta a les obligacions com a administració cap a la representació de les treballadores que suposa el no enviament de la documentació reiteradament demanada des de fa mesos respecte a aquest programa. Alhora, hem insistit que no ens centraríem només en l’esborrany presentat, sinó que plantejaríem crítiques al conjunt del programa Sensei. Així, hem plantejat la nostra intervenció en 2 eixos:

Crítica al programa i reivindicacions laborals del programa, en la línia del comunicat, la guia sindical o el que vam expressar a la reunió d’octubre.

 • Critiquem l’operació propagandística en què mostren un interès a millorar l’acompanyament inicial en la docència, ja que en lloc de canviar els mecanismes actuals (curs novells, pràctiques funcionariat i pràctiques grau i màster), creen un programa que duplica mecanismes i vies d’accés i que precaritza. A més, genera discriminacions i greuges comparatius i suposa posar pegats a la manca estructural de recursos (cal deixar clar que el problema no és que les persones individualment hi participin, sinó que cal assenyalar l’administració que crea i regula el programa).
 • Exigim el cobrament dels càrrecs que puguin assumir, si és que es pot.
 • Exigim que és fonamental remunerar tota atenció directa amb l’alumnat, inclosa la coeducació (actualment forma part de l’horari no retribuït)
 • Tornem a insistir que les formacions s’han de fer dins de l’horari previst de permanència al centre i no a les tardes. A més, caldria pagar qualsevol desplaçament que impliqui.

Esmenes a l’esborrany de resolució

 • Plantegem que no es té en compte que són novells i que no tenen per què dominar alguns aspectes que fins i tot al seu centre no dominen. A més, fem palès l’excessiu volum de feina i de documentació que ha d’elaborar el professorat novell Sensei.
 • No entenem per què en alguns aspectes es difereix de l’avaluació del professorat novell interí i la seva regulació. Confirmen que el resultat de “no apte/a” segueix el mateix procediment que en aquest cas.
 • Demanem que la gent amb valoració de “no apte/a” també tingui el reconeixement de les 250 hores de formació, ja que les ha realitzades.
 • Demanem incorporar els drets laborals i la democràcia i participació activa als centres com a formació i com a criteri d’avaluació, així com la perspectiva de gènere i la participació amb les entitats de l’entorn i la transformació social.
 • Demanem la participació sindical al llarg del procés d’avaluació i mostrem dubtes sobre la participació d’alguns agents com la fundació EmpiezaxEducar del Banc Santander en l’organització i formació del programa.

A moltes de les qüestions plantejades no s’ha donat resposta:

 • A la principal crítica del programa de cobrament de mitja jornada, argumenten que necessitaven una mostra suficient per valorar-ne l’impacte. Des de la part social plantegem per què no han fet la meitat de persones cobrant sencera o la mateixa quantitat però per un any, ja que implicaria la mateixa quantitat de diners.
 • Faran una auditoria com a mecanisme de supervisió per fiscalitzar el compliment d’horaris i funcions.
 • Admeten que hi ha hagut renúncies al programa, de les quals ens facilitaran una relació.
 • Reconeixen els greuges comparatius en el reconeixement i condicions de les pràctiques del grau i el màster amb el Sensei i treballaran en millorar-ho.
 • Incorporaran algunes de les esmenees presentades per les diferents organitzacions (drets laborals, perspectiva de gènere, implicació amb l’entorn associatiu…) i matisaran qüestions com el cicle d’observació gravada.
 • Ens convidaran a participar i que el procés sigui transparent.
 • Faran un glossari per explicar a què s’han referit amb docència “supervisada”.
 • Faran un qüestionari per a professorat mentor i novell per valorar el programa.

Mesa sectorial #4 – Mesa sectorial #6

image_pdfimage_print