Simulador càlcul pensions classes passives

Haurà d’introduir la simulador les dates d’inici i cessament d’activitat en tots i cadascun dels cossos,…

IMEB_CEB. Sobre les extres del 2013 i 2014 eliminades pel Govern Mas

Segons ACORD GOV/19/2013, de 26 de febrer, el Govern de Mas ens suprimia una extra anual…

IMEB-CEB. Sobre l’extra del desembre 2012 eliminada pel Govern Rajoy

Pel Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i…

IMEB-CEB. Nòmines de novembre: correcció d’errades en contractes a temps parcial!!

Alguns nomenaments a jornada parcial, han estat mal fets. Estan avisant per a signar el contracte…

POSICIÓ DE CGT ENSENYAMENT RESPECTE DE RECLAMACIONS INDIVIDUALS D’UNA PART DE LA SEGONA PAGA ADDICIONAL DE 2012

Com cobrar els càrrecs

El decret d’autonomia de centres diu: Article 36. Substitució temporal de persones membres de l’equip directiu…

CGT Ensenyament critica novament la retallada de les pagues addicionals i l’actitud de menyspreu pels seus treballadors/es del Govern de CiU

CGT Ensenyament critica novament la retallada de les pagues addicionals i l’actitud de menyspreu pels seus treballadors/es del Govern de CiU

Funcionaris amb IT: Nòmina del mes de febrer de 2013

El Departament en data 29 de gener de 2013 ha fet pública la següent nota: D’acord…

Pujada IRPF a la nòmina de gener

Per què ha pujat la retenció de l’IRPF a la nòmina de gener? L’any passat el…

Taules retributives 2013

La retenció d’IRPF a la nòmina

A la nostra nòmina apareix mensualment un descompte per l’IRPF (Impost sobre la Renda de les…

Atur – Prestacions

* Web Generalitat Situació legal d’atur El treballador es troba en una situació de desocupació (o…

Prestació de l’atur i nomenament a jornada sencera o inferior

– Si durant la prestació per atur hi ha un nomenament a jornada sencera: a) Si…

Prestacions de l’atur i Incapacitat Temporal

Si mentre es té un nomenament en vigor s’ha d’agafar la baixa per incapacitat temporal (IT)…

Prestacions de l’atur durant la maternitat /paternitat

Si el nomenament acaba durant la maternitat / paternitat es continua percebent la prestació econòmica fins…

Prestacions de l’atur i estada a l’estranger

Quan s’és beneficiari de prestacions d’atur, les estades a l’estranger només estan permeses per treballar, buscar…

Aclariments sobre les nòmines de desembre i IRPF

Aclariments sobre les nòmines de desembre

Reducció del 5% de les retribucions íntegres percebudes durant tot l’exercici 2012

Nòmina 2011: alguns conceptes retributius per sota de la del 2007