Taules retributives del personal docent 2019

taules-retributives-2019_3_.pdfTaules retributives persona docent no universitari 2019. Bases. Complements càrrecs. Trienis. Estadis.

Aclariments sobre les possibles deduccions per l’exercici del dret de vaga el 8M

– La convocatòria legalitzada del proper 8 de març s’inicia a les 00:00 h d’aquest mateix…

Retorn de les pagues extres

El 2019, els treballadors de la Generalitat percebran el 40% de la paga del 2013. S’abonarà…

Exempció de l’IRPF de les prestacions de maternitat i paternitat

El 28 de desembre el Consell de Ministres va aprovar fer extensiu als i les funcionàries…

MUFACE. Extensió del dret d’exempció de l’IRPF per maternitat i paternitat

La Agencia Tributaria ofrecerá información precisa y detallada para aplicar esta medida y solicitar las correspondientes…

Retorn IRPF de les prestacions per maternitat/paternitat percebudes de la Seguretat Social

La sentència del Tribunal Suprem de 3 d’octubre de 2018 (sentència 1462/2018) fixa com a doctrina…

Increment salarial: què i quan?

Aquest increment del nostre salari (inclòs el 0,2% addicional), emana d’un acord que es va signar…

100% de retribucions en tots els casos de baixa (incapacitats temporals)

S’ha publicat el Decret llei 5/2018, de 16 d’octubre, sobre l’increment retributiu per al 2018 i…

Retorn de l’IRPF de la prestació per maternitat (i paternitat)

L’Agència Tributària ha vingut defensant que la prestació durant el permís de maternitat havia de tributar…

[Oposicions 18] Presentació de documents dels aspirants seleccionats

full_de_documentacio_adjunta.pdfA partir de l’endemà de la publicació de la llista d’aspirants seleccionats al DOGC s’obre un…

Indemnitzacions (i assistències) per raó del servei

decret_indemnitzacions.pdfEl marc normatiu d’aquestes indemnitzacions el trobareu al Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per…

Nota informativa sobre la nòmina del mes de novembre de 2016

Tal i com es va acordar a la Mesa General de negociació dels empleats públics de…

Sobre la sentència que obliga a retornar l’IRPF de la prestació per maternitat

Una recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid va declarar que la prestació per…

Recuperació (parcial) de la paga del 2012

Els sindicats que participen a la mesa de la funció pública (CCOO, UGT i IAC) van…

Paga 2012: se’ns retornarà fraccionada i fins al 2018. Els sindicats de la mesa de la funció pública ho posen fàcil al govern

Els sindicats que participen a la mesa de la funció pública (CCOO, UGT i IAC) van…

Mas, retorna’ns la paga! (I les condicions laborals i les ràtios i beques i el suport personal i tècnic…)

esq_1511-mas_paga.pdfL’11 de setembre d’enguany, el Govern central publicava el Reial Decret 10/2015 en el qual es…

Volem la nostra paga extra. 23N Concentració

23 de Novembre a les 10 h al carrer Sepúlveda 156-160 i a les 12h concentracions…

Taules de retribució del personal docent

Estan congelades i són idèntiques a les de 2014 en aplicació del Decret llei 3/2010, de…

Els anys treballats amb reducció de jornada afecten a la retribució de la jubilació?

Segons l’article 30.4 del Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Text…

Robatori i garreperia del Departament d’Ensenyament al professorat

Devolució de la part meritada de la paga addicional del 2012: tard i amb garreperia. Sol·licitud retorn paga

Dos mesos després del Govern central, el Govern de la Generalitat s’avé a retornar-nos els 44…