Tot el que cal i vols saber de MUFACE

Què és Muface?

MUFACE, Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat. Un ORGANISME PÚBLIC encarregat d’oferir assistència sanitària i social al col·lectiu de funcionaris/es de l’Estat segons la Llei 29/1975 (*Llei Franquista que donava un estatus superior als treballadors del règim).

Quina diferència hi ha entre Seguretat Social i MUFACE?

La Seguretat Social és de caràcter general i ofereix serveis a TOTS els i les ciutadanes, mentre que Muface es dirigeix EXCLUSIVAMENT als i les FUNCIONÀRIES i els seus familiars. Muface ofereix més cobertura pública com: assistència odontològica, oftalmològica, podòlegs, etc. I així es perpetua l’estatus superior del treballador de l’estat que gaudien els funcionaris franquistes.

Però… Muface és una mútua privada?

NO és una mútua privada, és un organisme PÚBLIC que ofereix assistència als funcionaris/es i que dona la possibilitat de CONTINUAR en el règim de la SANITAT PÚBLICA a través de l’INSS o canviar-se al règim PRIVAT i passar a ser atès SEMPRE per Asisa, Adeslas o DKV.

Com es paga l’assistència privada que ofereix Muface?

Existeix un concert entre l’Estat espanyol i les asseguradores privades per oferir els seus serveis als funcionaris a través de Muface. El 2021 es va adjudicar un contracte per tres anys amb un pressupost estimat de 3.571 milions d’euros a Asisa, Adeslas i DKV per donar assistència als seus assegurats/des en territori nacional espanyol.

Només la pública és garantia de respostes en cas d’emergència!

És garantia de més atenció sanitària triar sanitat privada?

Evidentment, NO. Les dades ens informen que quan les persones tenen malalties greus i/o cròniques es canvien a l’INSS per l’atenció qualificada i sense cost addicional pels pacients de la sanitat pública.

Puc gaudir dels beneficis de ser mutualista si trio INSS?

SÍ. Pel simple fet de ser mutualista (afiliat a Muface, pel fet de ser funcionari/ària), tu i els teus beneficiaris (fills/es) ja es gaudeix dels privilegis, ja que Muface ofereix una assistència més àmplia en l’àmbit sanitari i social que el general de l’INSS. Es pot consultar tots els serveis a la seva pàgina web i al BOE. (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21337 ).

Si tinc una emergència sanitària què faig?

Si ets de Muface i has triat l‘INSS truca al 112! Però si has triat règim privat, només pots trucar al telèfon d’emergència de les asseguradores (Adeslas, DKV, Asisa). Si t’equivoques i truques al 112 i el salven a un Hospital Públic, després hauràs de pagar TOTA la despesa sanitària, perquè només pots utilitzar els hospitals privats que tenen concert amb les mútues privades.

Com funciona la prestació farmacèutica de Muface?

Des de la pandèmia està en funcionament la recepta electrònica i no cal anar amb el talonari físic. Sempre es pagarà el 30% del valor dels medicaments, fins i tot durant la jubilació, moment en que si estàs a la Seguretat Social, el cost dels medicaments és 100% gratuït.

Quan em puc canviar de règim privat/públic?

Període ordinari és durant el mes de GENER, només es pot canviar una vedaga per període, és a dir, una vegada l’any.

Període extraordinari, quan: canvi de destinació, canvi de domicili (diferent municipi), quan el mutualista tingui la conformitat de les parts afectades, quan sigui recomanable el tractament en un Centre de Salut Públic. Més informació a web de Muface.

Hem d’aconseguir traslladar tot el pressupost anual de la sanitat privada a la sanitat públic!

  • Dotacions de majors recursos tècnics i materials del sistema públic, així com millors infraestructures.
  • Més contractacions de personal sanitari, i major oferta d’ocupació pública.
  • Millorar l’assistència sanitària, de l’atenció primària i hospitalària, fi de les llistes d’espera, més cobertures i prestacions.

L’acció directa depèn única i exclusivament de la nostra decisió, voluntat i coherència.

Mobilitzem centenars de milers d’euros de la privada a la pública per reforçar-la i millorar-la!