Una nova reforma de les pensions: una nova traïció als i les treballadores

Comunicat del Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya Avui diversos mitjans de comunicació han anunciat…

Jubilació Funcionariat (anterior a 1 de gener de 2011)

Jubilació Seguretat Social – Funcionariat (a partir d’1 de gener de 2011)

Jubilació persones interines

Anàlisi del Decret de mesures urgents: gestió de Classes Passives per la Seguretat Social

S’acaba de publicar el Reial Decret-llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per ajudar…

Formularis i models per sol·licituds i tràmits

Al Portal de Centre teniu accés a un Catàleg de formularis i a totes les Sol·licituds…

Sobre la suspensió o la interrupció de permisos, llicències, vacances i reduccions de jornada

orientacions-docents-dgfpiere.pdf.pdfNota informativa sobre la suspensió o la interrupció del gaudiment dels permisos, les llicències, les vacances…

Tràmits a l’ATRI i sol·licitud de cita prèvia a SSTT

Al Portal de Centre teniu accés a un Catàleg de formularis i a totes les Sol·licituds…

Incapacitat temporal per malaltia comuna i risc durant l’embaràs (Règim especial de MUFACE)

Personal docent acollit al règim especial de la MUFACE. A622.pdfSol·licitud de llicència, documentació i normativa –…

Jubilació personal laboral

Jubilació personal laboral

Jubilació voluntària i jubilació forçosa (funcionariat anterior al gener del 2011)

Esquerda Jubilació voluntària i jubilació forçosa (funcionariat anterior al gener del 2011)

Pensions 2019

Revaloració 2019 De conformitat amb el Reial decret-llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la…

Complement per maternitat en pensions de jubilació forçosa o per incapacitat permanent per al servei

S’estableix un complement per maternitat, consistent en un percentatge del 5% si s’ha tingut 2 fills,…

Períodes de cotització per part i/o cura de fills

• D’acord amb el RD 8/2015 de 30 d’octubre (art. 235), les dones que en infantar…

Perllorgament voluntari del servei actiu

Instruccions per fixar el procediment al qual ha de subjectar-se el Departament d’Ensenyament per tramitar i…

Jubilació voluntària: data desistiment i data efecte

D’acord amb el que estableix el Text refós de la Llei de Classes Passives el funcionariat…

El recurs de reposició (amb model d’exemple)

Les resolucions i els actes a què fa referència l’article 107.1 de la Llei 30/1992, de…

Jubilació ordinària i anticipada del personal laboral

ORDINÀRIA 2016 65 anys si han cotitzat >= 36 anys / 65 anys i 4 mesos…

Incapacitat laboral per al servei (IPS)

Total (pel desenvolupament de les funcions fonamentals de la seva feina) Es considera com a servei…

Els anys treballats amb reducció de jornada afecten a la retribució de la jubilació?

Segons l’article 30.4 del Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Text…

Simulador càlcul pensions classes passives

Haurà d’introduir la simulador les dates d’inici i cessament d’activitat en tots i cadascun dels cossos,…