[Guia] Com marxar del Pla de Pensions de La Caixa

Material elaborat per Teresa Vidal i Josep Dolset. Versió actualitzada: Setembre 2021

Aquest pla de pensions es crea al 2005 per tot el personal que treballa per la Generalitat o ens vinculats. Per concurs públic s’atorga a la Caixa a través de dues empreses que son VidaCaixa i Cecabank. En el reglament del pla deixa clar que l’alta en el pla és automàtica a partir d’un cert nombre de mesos treballats per la Generalitat.

Des de 2005, tot el personal que compleix els requisits és donat d’alta en el pla. El personal rep una notificació i té 20 dies per renunciar a estar en el Pla.

A l’inici del pla, la Generalitat va destinar una part del sou del personal i el va invertir en el Pla. A partir de 2008, la
Generalitat ha deixat de fer aportacions al Pla. Però ha continuat donant d’alta a tot el personal que compleix els requisits i cedint les dades personals sense permís explícit.

El Pla compta amb un patrimoni de 363 M€!!! Tot i que afirma que fa inversions socialment compromeses, es tracta de redwashing, doncs inverteix en immobiliàries i índexs de dubtosa legitimitat.

COM RENUNCIAR AL PLA?

Pas 1 – Omplir el formulari “Model renúncia pla de pensions” i signar-lo.


Pas 2 – Presentar aquest formulari per registre electrònic a través de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i adreçar-la als Serveis Centrals del Departament d’Educació (de manera automàtica aquesta petició es traslladarà de departament en departament fins arribar a l’òrgan competent en aquesta gestió, que és el Servei de Nòmines del Personal Docent de Via Augusta.

Pas 3 – Per fer el registre electrònic cal adjuntar el formulari a través del següent enllaç. Recomanem que facis el registre electrònic amb IdCat Mòbil, pots fer-ne un en uns minuts.