Incapacitat laboral per al servei (IPS)

Total (pel desenvolupament de les funcions fonamentals de la seva feina)
Es considera com a servei prestat el temps que falti fins als 65 anys. Paguen IRPF.
S’apliquen reduccions en cas de no tenir 20 anys de servei, 5% per cada any fins un màxim del 25%.

Absoluta (pel desenvolupament de tota professió)

Es considera com a servei prestat el temps que falti fins als 65 anys. No paguen IRPF.
Gran Invalidesa (necessitat d’altra persona per les activitats essencials).

Es considera com a servei prestat el temps que falti fins als 65 anys. No paguen IRPF.

MUFACE incrementa el 50% de la pensió per a la contractació de la persona de suport.

Més informació