Jubilació ordinària i anticipada del personal laboral

ORDINÀRIA

2016 65 anys si han cotitzat >= 36 anys / 65 anys i 4 mesos si han cotitzat < 36 anys 2017 65 anys si han cotitzat >= 36 anys i 3 mesos / 65 anys i 5 mesos si han cotitzat < 36 anys i 3 mesos ANTICIPADES

Forçosa: quant el cessament en la feina és involuntari (ERO, acomiadament improcedent…) i, després de 6 mesos a l’atur. Edat: 61 anys i 4 mesos (si tenen cotitzats 36 anys o més) o 63 anys, en 2016.

Voluntària: 63 anys i 4 mesos o 63 anys (si tenen cotitzats 36 anys o més) en 2016.

Parcial: 61 anys i 4 mesos si han cotitzat >= 34 anys / 61 anys i 8 mesos si han cotitzat 33 anys

Els coeficients reductors són força durs.

Més informació