Jubilació voluntària: data desistiment i data efecte

D’acord amb el que estableix el Text refós de la Llei de Classes Passives el funcionariat acollit al règim de classes passives es poden jubilar voluntàriament, quan compleixin 60 anys d’edat i tinguin reconeguts 30 anys de serveis efectius a l’Estat.

El procés de jubilació s’inicia a petició de la persona interessada i aquesta, tindrà efectes el primer dia del mes següent al de la jubilació.

Per tal que el dia que es fa efectiva la jubilació i el dia que es comença a percebre la pensió siguin coincidents, és necessari establir la data de la jubilació voluntària.

L’últim dia per desistir de les sol·licituds de jubilació voluntària amb efectes de 31 d’agost, de cada curs, és el 10 de juny.

La jubilació voluntària dels funcionaris dels cossos docents té efectes el darrer dia del mes pel qual es demani, excepte quan la sol·licitud sigui pel dia en què compleixin 60 anys d’edat que tindrà efectes en la mateixa data.

RESOLUCIÓ ENS/1108/2017, de 16 de maig, de determinació de la data límit per desistir de les sol·licituds de jubilació i de la data d’efectes de la jubilació voluntària dels funcionaris de cossos docents.

Actualitzat 5/5/22

image_pdfimage_print