Jubilació

Jubilació Funcionariat (anterior a 1 de gener de 2011) – Classes passives - Jubilació voluntària Observacions: Cal presentar la sol·licitud de jubilació com a mínim tres mesos abans de la data de jubilació. D’acord amb la informació que consta al Portal de classes passives​ per…
Jubilació Seguretat Social – Funcionariat (a partir d’1 de gener de 2011) i interines - Existeixen certes possibilitats de jubilació anticipada, coeficients reductors, possibilitat de computar períodes de cotització addicionals si es donen certs supòsits, etc., fins al punt que podem dir que ens trobem…
​​Jubilació parcial (personal laboral docent)​ - El personal laboral docent que vulgui acollir-se a la jubilació parcial, ha de reunir els requisits establerts en la normativa vigent  i, en concret, en l’article 215 del Reial Decret 8/2015.…
Col·laboració docents jubilats - La Llei 1​2/2009​, del 10 de juliol, d’educació, estableix que l’Administració Educativa ha d’afavorir l’aprofitament de l’experiència professional del professorat jubilat i dels inspectors d’educació jubilats que ho desitgin per mitjà…
Modificació data límit desistiment de les sol·licituds de jubilació - L’últim dia per desistir de les sol·licituds de jubilació voluntària amb efectes de 31 d’agost, de cada curs, és el 10 de juny. RESOLUCIÓ EDU/1337/2022, de 5 de maig, per…
Jubilació persones interines - Actualitzat 13/11/23
[Guia] Com marxar del Pla de Pensions de La Caixa - Aquest pla de pensions es crea al 2005 per tot el personal que treballa per la Generalitat o ens vinculats. Per concurs públic s’atorga a la Caixa a través de dues empreses que son VidaCaixa i Cecabank. En el reglament del pla deixa clar que l’alta en el pla és automàtica a partir d’un cert nombre de mesos treballats per la Generalitat.
Gobierno i sindicats reforma de les pensions Una nova reforma de les pensions: una nova traïció als i les treballadores - Comunicat del Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya Avui diversos mitjans de comunicació han anunciat que el govern espanyol, la patronal i els “sindicats” UGT i CCOO han tancat…
​Vacances prèvies ​a la jubila​ció​ - El professor o professora que es jubili té dret a gaudir, immediatament abans del dia de la jubilació, dels dies de vacances meritats des de l’1 de setembre anterior a…
Compensació econòmica en el cas de jubilació voluntària en situació d’incapacitat temporal - El període de vacances anuals retribuïdes dels funcionaris públics no pot ser substituït per una quantia econòmica. En els casos de renúncia voluntària ha de garantir en tot cas el gaudiment…