Jubilació

Jubilació Funcionariat (anterior a 1 de gener de 2011) – Classes passives - Jubilació voluntària Observacions: Cal presentar la sol·licitud de jubilació com a mínim tres mesos abans de la data de jubilació. D’acord amb la informació que consta al Portal de classes passives​ per…
Jubilació Seguretat Social – Funcionariat (a partir d’1 de gener de 2011) i interines - Jubilació anticipada Observacions: Cal presentar la sol·licitud de jubilació com a mínim tres mesos abans de la data de jubilació. D’acord amb la informació que consta al Portal de la…
Jubilació persones interines - Actualitzat 07/02/22
[Guia] Com marxar del Pla de Pensions de La Caixa - Aquest pla de pensions es crea al 2005 per tot el personal que treballa per la Generalitat o ens vinculats. Per concurs públic s’atorga a la Caixa a través de dues empreses que son VidaCaixa i Cecabank. En el reglament del pla deixa clar que l’alta en el pla és automàtica a partir d’un cert nombre de mesos treballats per la Generalitat.
Gobierno i sindicats reforma de les pensions Una nova reforma de les pensions: una nova traïció als i les treballadores - Comunicat del Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya Avui diversos mitjans de comunicació han anunciat que el govern espanyol, la patronal i els “sindicats” UGT i CCOO han tancat…
​Vacances prèvies ​a la jubila​ció​ - El professor o professora que es jubili té dret a gaudir, immediatament abans del dia de la jubilació, dels dies de vacances meritats des de l’1 de setembre anterior a…
Compensació econòmica en el cas de jubilació voluntària en situació d’incapacitat temporal - El període de vacances anuals retribuïdes dels funcionaris públics no pot ser substituït per una quantia econòmica. En els casos de renúncia voluntària ha de garantir en tot cas el gaudiment…
Anàlisi del Decret de mesures urgents: gestió de Classes Passives per la Seguretat Social - S’acaba de publicar el Reial Decret-llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per ajudar l’economia i l’ocupació. Aquest decret introdueix modificacions del Reial Decret 670/1987 sobre Classes Passives,…
Formularis i models per sol·licituds i tràmits - Al Portal de Centre teniu accés a un Catàleg de formularis i a totes les Sol·licituds i tràmits. G409_006.pdf Sol·licitud genèrica Covid Model de declaració responsable d’estar esperant els resultats…
Sobre la suspensió o la interrupció de permisos, llicències, vacances i reduccions de jornada - orientacions-docents-dgfpiere.pdf.pdfNota informativa sobre la suspensió o la interrupció del gaudiment dels permisos, les llicències, les vacances i les reduccions de jornada, del personal docent, amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2 L’objecte…