Períodes de cotització per part i/o cura de fills

• D’acord amb el RD 8/2015 de 30 d’octubre (art. 235), les dones que en infantar no estaven en actiu (no treballaven) se’ls reconeixen 112 dies de cotització a efectes de jubilació.
• D’acord amb el RD 8/2015 de 30 d’octubre (art. 236), es reconeix com a període cotitzat el temps comprès entre els nou mesos anteriors al naixement (o als tres anteriors a la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció) i els 6 anys d’edat del fill/a a les persones que van haver de deixar la feina o la van perdre pel fet de tenir cura d’aquests fills/es. Durant l’any 2018, el període de cotització reconegut és com a màxim 243 dies. A partir de l’any 2019, el període augmenta a un màxim de 270 dies, límit que s’aplicarà també durant els anys successius.