Reunió Grup de Treball Municipal 24.3.22 Concurs de trasllats personal subaltern, processos d’estabilització, intranet i normativa de borses docents.

Ordre del dia: 

1.     Calendari PAS adscrit a centres de Formació Professional

2.     Intranet

3.     Incorporació personal subaltern Can Felipa

4.     Temes diversos

1.   Calendari PAS adscrit a centres de Formació Professional

El director de RRHH del CEB ens informa que el punt 1 i 3 no es tractaran perquè ha de consultar a l’ajuntament quin és l’òrgan de representació on s’han de tractar aquests punts. 

En tot cas, com a CGT vam fer la petició que es regulés la compensació horària que pertocaria al personal PAS a causa de l’extensió del calendari laboral per les dates de matriculació de l’FP dictaminades pel Departament d’Educació. 

Com a CGT i tot recollint l’experiència del personal PAS, estem en desacord amb l’extensió de les dates de matriculació de l’FP i així ho hem fet arribar al Departament, però no hem rebut resposta. 

El que reclamem alternativament és que tot el personal afectat estigui informat del dret a compensar els dies que treballa de més i que sàpiga quines opcions té per fer-ho. 

2. Intranet

Finalment, està habilitada la intranet municipal pel personal municipal del CEB. S’hi accedeix  mitjançant l’adreça web https://rh.bcn.cat

Ha sigut una reclamació que ha durat anys i finalment sembla que comença a funcionar. Així i tot, encara no estan activades gran part de les aplicacions, de moment podem veure les nòmines, que deixaran d’enviar-se en paper via correu ordinari. 

Us informem que el centre us ha de donar les credencials per poder accedir-hi i que està vinculat al correu xtec que haurem de tenir activat. 

3.  Incorporació personal subaltern Can Felipa

No es tracta aquesta qüestió pel que esmenta el punt 1

4. Temes diversos: 

4.1. Concurs de trasllats del personal subaltern

S’ha publicat avui 24 de març de 2022 a la Gaseta Municipal el concurs de trasllats del personal subaltern. 

S’ha de tramitar preferiblement telemàticament i si no és possible s’haurà de demanar cita prèvia a les oficines del CEB per fer-ho presencialment. 

El termini de presentació d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de les bases a la Gaseta Municipal. 

És molt important llegir les bases: 

4.2. La part social pregunta per l’equiparació del professorat tècnic d’FP en compliment de la LOMLOE

No hi ha hagut variacions, la normativa preveu fa anys l’extinció del professorat tècnic i el passi a professorat de secundària. Cal la normativa corresponent  per saber el procediment de com fer-ho. 

4.3. La part social demanem les dades pel personal interí pels procediments d’estabilització. 

Volem el nombre de places ocupades temporalment abans del 2016. 

RRHH repon que falta contrastar les dades amb els càlculs que ha fet l’Ajuntament. Ens ho faran arribar quan ho tinguin. 

La CGT demanem la calendarització dels diferents processos que s’han d’executar: concurs de mèrits per les places ocupades temporalment abans de gener de 2016, oposicions no eliminatòries per places de més de 3 anys, i oposicions ordinàries. 

RRHH diu que hi ha un esborrany d’ingrés a la funció pública estatal, Havia d’estar llest pel gener, però encara no està tancat. Probablement ho estarà a finals d’abril, principis de maig. (On es determinarà com es fa el concurs de mèrits o les proves no eliminatòries) 

Les convocatòries s’han de fer abans del 31 de desembre d’enguany i s’han d’executar abans dels tres propers exercicis. 

Primer s’ha de determinar què significa ocupar ininterrompudament una plaça vacant per poder calcular el nombre de places que sortirà a concurs de mèrits. Primer es faria el concurs de mèrits, després les oposicions amb proves no eliminatòries i finalment oposició ordinària. 

El procés de concurs de mèrits hauria de ser a la tardor del 2022. 

4.4. La CGT demanem començar a treballar la normativa de borses docents. 

RRHH diu que ja tenen un document escrit que ens faran arribar. Volen donar un tomb al sistema per fer unes instruccions tant de convocatòria i d’ordenació nova com de gestió per tal que el personal estigui informat de com s’adjudiquen les places i en quines condicions. La normativa de referència serà la que aplica el Departament d’Educació. Tornaran a un sistema de borses per barem de mèrits (no via processos selectius com s’havia intentat fer) 

Des de CGT hem fet instància reclamant una vegada més aquesta normativa i reclamant que mentre no hi hagi un acord es segueixin els criteris de la borsa de l’Ajuntament. Com sabeu estem totalment en contra d’un decret de plantilles adaptat als centres municipals, però sembla que aquesta és la intenció de RRHH. 

VEURE INSTÀNCIA: