Oferta pública, calendari PAS i jubilació. Mesa General CEB 27/5/22

ORDRE DEL DIA

  1. Oferta pública
  2. Calendari PAS
  3. Instrucció cessament progressiu de l’activitat

1. Oferta pública

Es torna a presentar el document d’ampliació de places i canvis de categoria pels processos extraordinaris d’estabilització de places que es va presentar a la Mesa General del 18 de maig. (VEGEU INFORMACIÓ PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ)

Fisioterapeuta, era TM sanitat, passa a TM fisioteràpia. Surten 2 places a concurs de mèrits

C1 tècnic especialista d’educació especial i infantil: eren funcionàries interines i ara seran laborals com a TE educació infantil i especial.

Hi ha una ampliació de 16 places del professor/a de grau de Massana classificades com a A1 , professor/a de secundària.

La part social demana que també es comptabilitzin com a professor/a d’arts plàstiques i disseny. Es diu que en total n’hi ha 32. 

Administració: no són 32 places, són 32 dotacions, el nombre de persones són més, les 16 són les que fan jornada sencera. 

Les places de PT (35 a concurs de mèrits i 20 a oposició reduïda) sortiran com a PS, i pels que no tinguin la titulació les places hauran de sortir d’alguna altra manera. 

La part social reclama que es demani al professorat contractat com a PT els requisits de titulació per accedir a les places de PS. 

Les places ocupades per persones amb l’antiguitat requerida amb vacant fins a 31 d’agost sortiran a concurs de mèrits o oposició reduïda.

La part social demanem per enèsima vegada les dades de les persones interines per poder valorar si les places que sortiran a cada convocatòria són correctes. (VEGEU INSTÀNCIA PETICIÓ DE DADES)

Es celebrarà una altra reunió per tractar el tema la primera quinzena de juny

2. Calendari PAS FP

Ja al mes de febrer vam demanar quina era la instrucció de compensació per la modificació del calendari del personal PAS que treballa en centres d’FP per l’ampliació del període de matrícula de l’FP decretada pel Departament d’Educació. 

Amb la resposta de l’administració ens vam adonar que no hi havia cap instrucció i que cada centre feia (o no) compensacions per a cada cas. Parlant amb el personal PAS dels centres d’FP ens vam adonar que no tothom rebia una compensació. (VEGEU MÉS INFORMACIÓ)

La part social reclamem que aquesta qüestió passi per la mesa de negociació atès que les modificacions de calendari, segons l’article 37.m de l’EBEP són matèria de negociació col·lectiva en mesa general. 

A banda, a l’annex del CEB del conveni diu: 

La distribució horària del PAS es podrà veure afectada per les Instruccions d’organització i funcionament que dicta cada curs el Departament d’Educació, i serà objecte d’estudi i acord per part de la comissió paritària de seguiment d’aquest Annex.

La part social, a priori, demanem que no es modifiqui el calendari pel personal subaltern i que es cobreix la necessitat amb substitucions i que es compensi el personal administratiu de manera retroactiva i quedi establerta la fórmula a futur. 

L’administració diu que el personal subaltern no es pot substituir perquè fan funcions informatives que requereixen un coneixement del centre i que no es poden posar substitucions per un tema estructural. També recalquen que el calendari PAS, segons annex del conveni, està subjecte a les instruccions del Departament d’Educació. 

La part social recalquem que en l’annex també diu que la distribució horària ha de ser objecte d’estudi i acord amb la part social. Demanem les propostes per escrit i que es consulti al personal PAS les opcions possibles. 

L’administració diu que faran arribar per escrit les propostes pels dos col·lectius. I també la compensació de dies pel personal que no l’ha gaudit. 

3. Instrucció cessament progressiu de l’activitat (jubilació)

L’administració diu que entre dilluns i dimarts faran arribar per escrit l’esborrany de la instrucció. I entre dimecres i divendres se celebrarà reunió per aprovar-la

La part social recordem (com va apuntar la CGT en la mesa general on es va tractar la qüestió) que s’ha de fer bé el redactat del cessament progressiu de l’activitat, on s’ha de treure la paraula “obligatòria”: 

El paràgraf del cessament progressiu d’activitat personal docent diu: 

“Addicionalment, fent servir l’increment que no percebran els docents per estar homologats amb les retribucions Generalitat, s’acorda implantar un sistema de reducció progressiva d’activitat a partir dels 60 anys que consisteixi a bonificar el 100% de la jornada durant els 9 mesos immediats anteriors a la data de jubilació obligatòria.”

La part social apunta que no es poden veure els dies acumulats a la intranet. Volem saber com es gestionarà i que quedi reflectit a la instrucció. 

La part social recorda també que s’ha de tenir en compte el que estableix l’annex del CEB on es diu que s’acumulen els dies addicionals de vacances per antiguitat per gaudir-los abans de la jubilació i que aquests s’hauran de sumar al que estableix el cessament progressiu de l’activitat.

L’administració diu que esperen que la intranet permeti comptabilitzar i visualitzar això

4. Altres

-L’administració diu que l’annex de CEB hauria d’estar llest el 30 de juny i que aviat hi haurà data per treballar l’annex

La part social demanem: 

– Formació específica pel PAS i PAE (no poden accedir a les de la Generalitat i a l’ajuntament no ofereix formació específica del seu lloc)

– Per enèsima vegada demanem treballar en una normativa de borses específica.  (VEGEU INFO SOBRE NORMATIVA DE BORSES DOCENTS)

– Demanem la RLT inicial del CEB, i la CGT insistim en poder consultar les dades del personal interí

La CGT recordem que vam denunciar els criteris de confecció plantilles, són un decret de plantilles encobert que vulnera el dret a una vacant per antiguitat, sense que s’hagi negociat a cap mesa de l’ajuntament. 

La CGT preguntem sobre com es procedirà respecte baixa i alta de la seguretat social a les persones interines amb vacant fins a 31 d’agost (VEGEU MÉS INFORMACIÓ). Recordem que aquesta ha sigut una lluita de fa temps perquè afecta les persones de baixa mèdica o permís a 1 de setembre. El curs passat es va actuar de la següent manera: 

“En resposta a la vostra e-valisa d’avui, informar-vos que:

El que s’ha fet aquest curs es:

– Professors i mestres que no es movien de posició ni de jornada. Cap moviment de SS (318)

– Professors i mestres que es movien a una posició equivalent en nivell i jornada. Cap moviment de SS (53)

– Professors i mestres que canvien de jornada o de nivell. Baixa i alta a SS (63), ja que el curs passat no va funcionar correctament la variació a SAP i SS

Per tant, hi ha 371 interins que no han tingut cap moviment de SS i, només, 63 que han tingut baixa i alta.

En el cas del personal de baixa per IT, si pertanyen a l’últim grup, se’ls reserva el lloc fins que pugui ocupar-lo.”

L’adminsitració respon que es procedirà  igual que el curs passat, excepte reforços covid, que es retallen. El personal amb més dies treballats no seran reforços covid i tindran plaça estructural. 

La propera reunió serà divendres 3 de juny a les 12h pel calendari PAS centres d’FP i la instrucció de cessament de l’activitat (jubilació 9 mesos abans per docents i acumulació de dies no gaudits pel PAS)

La CGT valorem positivament el comentari de l’administració respecte treballar l’annex del CEB, tot i que no tenim clar si s’obrirà una negociació o serà aprovar el text refós amb l’acord de conveni del desembre (VEGEU INFORMACIÓ SOBRE NOU CONVENI).

Pel que fa als processos d’estabilització seguim pendents que ens facilitin les dades i pel que fa a la resta d’assumptes que fa temps ens ocupen i preocupen no veiem resposta propera. Per això ens reafirmem en la nostra CONVOCATÒRIA DE VAGA adreçada a l’Ajuntament amb totes aquestes reivindicacions i les que venim reclamant a la Generalitat amb les darreres i properes vagues convocades. La vostra participació en els dos dies de vaga que resten és molt important perquè el 2 i el 9 de juny ens juguem els recursos del proper curs! No ens quedem a mig camí! Si tornem a ser les del 15M, GUANYAREM!