Adjudicacions provisionals 18-19. Resolució provisional

Accés directe a la consulta de la resolució provisional. Termini per presentar reclamacions: del 5 al…

Recurs d’alçada

El recurs d’alçada és un recurs administratiu ordinari, la resolució del qual correspon a l’òrgan administratiu…

[Borsa de treball docent] Llocs de treball específics

Les persones que formen part de la borsa de treball poden consultar l’aplicació Consulta de dades…

Adjudicacions provisionals “d’estiu” 18-19

esquerda_cgt_destinacions.pdfResum de la RESOLUCIÓ ENS/862/2018, de 25 d’abril DOGC Núm. 7612 – 4.5.2018 Aquesta convocatòria estableix…

Adjudicacions destinacions provisionals del personal docent

Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d’educació…