[Concurs de mèrits] He aprovat els oposicions. Ara què?

Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener. La fase d’oposició consta de dues proves eliminatòries. La seva…

[Trasllats 18-19] Adjudicacions definitives (primària i secundària)

Per accedir a l’aplicació us heu d’identificar amb el codi d’usuari d’Atri o amb l’usuari temporal…

Adjudicacions provisionals “d’estiu” 2019-2020

Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d’educació…

Concurs de trasllats docents municipals

Del 9 al 23 de maig de 2019, ambdós inclosos. 03/2019 Concurs de trasllats per proveir…

[Trasllats 18-19] Adjudicacions provisionals mestres

Termini per presentar reclamacions i desistiments: del 21 de març al 3 d’abril de 2019. Per…

[Trasllats 18-19] Adjudicacions provisionals secundària

Termini per presentar reclamacions i desetiments: del 13 al 26 de març de 2019. Llista amb…

[Trasllats competència digital] Llista definitiva de participants admesos i exclosos

Consulta del prebarem i termini d’al·legació de mèrits: del 26 de febrer al 4 de març…

[Trasllats 18-19] Vacants provisionals

Relació de vacants provisionals trasllats 18-19 mestres i secundària. trasllats_vacants_mestres.pdfRESOLUCIÓ EDU/367/2019, de 12 de febrer, per…

[Trasllats i competència digital] Llista de participants amb la puntuació

S’han fet públiques les llistes definitives de participants admesos i exclosos al Concurs de trasllats dels…

Concurs de mèrits perfil de competència digital [TRASLLATS 18-19]

Modificació de la convocatòria (13 de març). Una entrevista determinarà les nostres destinacions definitives. Aquest concurs…

Concurs de trasllats 18-19

esquerda_concurs_trasllats_18_19.pdfEl Departament d’Ensenyament anuncia la convocatòria de concurs de trasllats, adreçada al personal funcionari, per proveir…

Centres educatius i llocs de treball d’especial dificultat

RESOLUCIÓ ENS/2466/2018, de 22 d’octubre, per la qual s’actualitza la relació de centres educatius i els…

Concurs de trasllats estatal 18-19 [del 6 al 27 de novembre]

boe-a-2018-13416.pdfOrden EFP/1015/2018, de 1 de octubre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a…

Recurs d’alçada

El recurs d’alçada és un recurs administratiu ordinari, la resolució del qual correspon a l’òrgan administratiu…

[Oposicions 18] Nomenament de funcionaris en pràctiques i adjudicació de destinacions provisionals

Cal consultar la base 9 de la convocatòria. Aquí et fem un resum. Assignació de destinació…

[Oposicions 18] Fase de pràctiques

Cal consultar la base 10 de la convocatòria. Aquí et fem un resum. Lloc i durada.…

Indemnitzacions (i assistències) per raó del servei

decret_indemnitzacions.pdfEl marc normatiu d’aquestes indemnitzacions el trobareu al Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per…

Resolució definitiva concurs de trasllats

RESOLUCIÓ ENS/2705/2017, de 3 de novembre, de resolució definitiva d’adjudicació de llocs de treball del concurs…

Concurs canvi de destinació personal laboral fix. Llistes definitives.

edicte_1_.pdfAcord de l’Òrgan Tècnic d’Avaluació de la convocatòria del concurs de canvi de destinació per a…

[Concurs de trasllats] Adjudicacions definitives primària i secundària

Concurs de trasllats dels cossos docents (directe a la consulta) Consulteu la llista d’adjudicació definitiva dels…

Concurs de trasllats. Vacants definitives

Publicades les relacions de vacants definitives pel concurs de trasllats. Cal convertir en definitives les vacants…