Les noves retallades als i les majors de 55 anys i al professorat interí

L’ACORD GOV/70/2016, de 31 de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Ensenyament anuncia les noves retallades al Departement d’Ensenyament.ACORD GOV/70/2016, de 31 de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Ensenyament.

Definitivament hem perdut les 2 hores de reducció per a majors 55 anys i així com el cobrament dels mesos d’estiu per al personal interí.

Retallada al professorat major de 55 anys

Les 2 hores de reducció pel professorat comprès entre els 55 i els 64 anys, passen a ser de les corresponents a les activitats complementàries corresponents a l’horari fix de permanència al centre i no sotmès necessàriament a l’horari fix setmanal.

Les activitats setmanals assignades en substitució de les 2 hores de reducció d’activitats complementàries s’incorporen a l’horari setmanal que no s’ha de fer necessàriament al centre, que passarà a ser de 9 hores i 30 minuts.

Aquesta mesura serà vàlida fins el curs 2017-2018.

Procediment.

Retallada al professorat substitut

Per altra banda l’Acord deixa en suspens el cobrament dels mesos d’estiu per al personal interí que no formi part de l’Acord de garanties de continuïtat. En conseqüència, durant aquest període, el Departament d’Ensenyament no pot efectuar nous nomenaments de personal substitut docent corresponent al mes de juliol amb independència dels serveis prestats en centres públics durant el corresponent curs escolar.

Oposicions
El Departament d’Ensenyament es compromet a fer, abans del 31 de juliol de 2017, la convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent corresponent a les ofertes d’ocupació pública dels anys 2015 i 2016, d’acord amb les previsions contingudes en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, del nombre de vacants de llocs docents ocupats per personal interí i de les programacions d’oferta educativa per nivells educatius previstes per als propers cursos escolars.

image_pdfimage_print