Serveis especials

A l’hora de fer una sol·licitud, descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i, després…

[Excedència] per violència de gènere

NORMATIVA: • Llei Orgànica 1/2004 de 28 de desembre de mesures de protecció integral contra la…

[Excedència] Per interès particular (funcionaritat/laborals)

NORMATIVA:• Article 86.2.a) del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en…

[Excedència] Per tenir cura d’un fill

NORMATIVA:• Art. 4 de la llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de…

[Excedència] Per al manteniment de la convivència (funcionariat)

NORMATIVA:• Art. 6 de la llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de…

[Excedència] Per incompatibilitat

NORMATIVA:• Art. 86.2.c) del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en…